Ve městě včera proběhla velká policejní akce

V noci ze soboty na neděli proběhla ve městě Karviná od 20:00 hod. do 4:00 hodin policejní akce, která byla zaměřena na kontrolu motorových vozidel za účelem zjištění řidičů bez řidičského oprávnění, řidičů pod vlivem alkoholických nápojů či omamných látek, v další fázi byla akce zaměřena na důslednou kontrolu restauračních zařízení, za účelem kontroly podávání alkoholu mladistvým a nezletilým osobám, zadržení osob v pátrání a pátrání po věcech pocházejících z trestné činnosti. Celé akce se zúčastnilo celkem 72 policistů z různých útvarů PČR. Jednalo se o policisty SPJ Moravskoslezského kraje, policisty obvodního oddělení Karviná 1 a Karviná 7, policisty dopravního inspektorátu Karviná, kriminální služby Karviná, cizinecké policie a služební kynologie. Mimoto se akce zúčastnili i strážníci Městské policie Karviná, hasičský záchranný sbor, celní úřad a pracovnice OSPOD. V průběhu akce bylo kontrolováno 671 vozidel a 827 osob. Bylo zajištěno 5 podnapilých řidičů a 1 řidič pod vlivem návykové látky. Zadržena byla 1 osoba, která je podezřelá ze spáchání trestného činu Neoprávněné užívání cizí věci. Policisté uložili 7 blokových pokut v dopravě v celkové výši 3.100,-Kč, 2 přestupky oznámili na Magistrát města Karviné a zadrželi 1 řidičský průkaz. Při kontrole restaurací byl zjištěn pracovníky celního úřadu prodej neokolkovaných cigaret a pracovníky HZS zjištěno u jedné z restaurací porušení protipožárních předpisů. Oba skutky byly postoupeny do správního řízení.