Slezská Univerzita prochází rekonstrukcí

Z důvodu havarijního stavu fasádního a střešního pláště fakulty (opadávání obkladů s nebezpečím úrazů a věcných škod) bylo Magistrátem města Karviné, odborem územního plánování a stavebního řádu nařízeno SU (vlastník stavby) provést nezbytné úpravy. Práce na této rekonstrukci na hlavní budově fakulty (Univerzitní náměstí 1934/3) byly již započaty a potrvají do 31. 10. 2012. Rekonstrukce v celkové výši cca 42 mil. Kč je hrazena z dotací MŠMT. Projektovou dokumentaci vypracovala firma VVV ARCHITEKTI, se sídlem v Praze. Výběrové řízení vyhrála firma TRIANGEL, spol. s.r.o. V rámci rekonstrukce bude provedeno nové opláštění budovy – dojde k zateplení, zavěšení odvětraného fasádního pláště s použitím cihelných obkladových prvků, částečné výměně oken a položení nové tepelné izolace střechy.