Na ulici U Svobodáren v Karviné 6 bude nová služebna městské policie

Dne 22.03.2012 v 09:00 hod. bude, za přítomnosti představitelů statutárního města Karviné, společnosti RPG Byty, s. r.o. a vedení Městské policie Karviná, zahájen provoz nové služebny Městské policie Karviná v Karviné-Novém Městě, U Svobodáren 1305. K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle Zákona o obecní policii č.  553/1991 Sb. bude Městská policie Karviná provozovat služební místnost v Karviné-Novém Městě na ulici U Svobodáren č. p. 1305 nacházející se v prvním podlaží v bytě č. 3. Služební místnost je situována v sociálně vyloučené lokalitě, kde převládá silná koncentrace sociálních problémů, dochází zde často k páchání trestné a přestupkové činnosti, zejména majetkového charakteru, ale také k násilným trestným činům. Občané města budou moci využívat úředních hodin a to v pondělí od 10:00 do 12:00 hod. a ve středu od 15:00 do 17:00 hod., nebo dle potřeby, kdy přítomní strážníci – okrskáři budou nápomocni při řešení narušování občanského soužití, rušení nočního klidu, dodržování čistoty v domech, na veřejném prostranství, k dodržování veřejného pořádku atd. Zřízení nové služebny je tak dalším krokem vedení města a Městské policie Karviná k řešení problémů sociálně vyloučené lokality v Karviné v rámci programu „Nulové tolerance“.