Asistenti prevence kriminality opět pomohou v problémových lokalitách

Úspěšný projekt „Asistent prevence kriminality“, který v Karviné již v minulosti fungoval a byl podpořen dotací Ministerstva vnitra ČR, nyní pokračuje s podporou Evropského sociálního fondu.  Díky této podpoře budou mzdy asistentů dva roky hrazeny z evropských prostředků.  Asistenti budou vybaveni jednotným oblečením pro zimní a letní období, tmavé bundy a světlá trička s nápisem na zádech „Asistent prevence kriminality“. V rámci tohoto projektu bylo vybráno deset Asistentů prevence kriminality, kteří od července 2012 budou plnit úkoly na základě aktuálních problémů, požadavků a potřeb obyvatel, přispívat k ochraně majetku, dohlížet na čistotu v sídlištní zástavbě, dohlížet na bezpečnou cestu dětí do škol, upozorňovat na přestupky, porušení obecně závazných vyhlášek, přispívat na dodržování občanského soužití apod. v problémové lokalitě v Karviné 6.

Hlavním cílem celého projektu je zvyšování bezpečí v sociálně vyloučené lokalitě a okolí, eliminace sociálně rizikových jevů, podpora nerepresivních metod práce městské policie a Policie ČR. V případě požadavků a problémů se můžete na naše asistenty s plnou důvěrou obrátit.