Bez známek života nalezli strážníci pohřešovaného muže

Na operačního Městské policie Karviná se obrátil občan s informací, že svého známého (52) již po dobu několika dní nemůže nikde zastihnout, nebere mu telefon a nezdržuje se ani u své rodiny. Není to běžná situace, proto má o svého známého obavu. Strážníky, kteří se vydali do místa bydliště pohřešovaného, zde kontaktoval oznamovatel. Sdělil ještě, že jeho známý neužívá žádné léky a není mu také nic známo o tom, že by trpěl nějakou nemocí. Na klepání a zvonění u dveří bytu nikdo nereagoval. Výpověď sousedů obavu přítomných potvrzovala. Na místo byla proto přizvána dcera pohřešovaného. Poté, kdy se podařilo otevřít dveře bytu, byl jeho obyvatel nalezen bez známek života. Okolnosti úmrtí nyní šetří Policie ČR, které byla věc předána.