Katastrální úřad chce v Karviné a Havířově uzavřít své pobočky

Primátoři obou měst dali najevo jasný nesouhlas s rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj zrušit pobočky v Karviné a Havířově. Obě města považují rozhodnutí za nešťastné a vnímají to jako zhoršování servisu pro občany ze strany státu. Lidé z obou měst totiž budou mít ke službě dál a Ostrava bude muset obsloužit spádovou oblast se 600 tisíci obyvateli a rozsáhlými různorodými pozemky. Podle názoru obou primátorů bude centralizace katastrální agendy do Ostravy znamenat dramatické zhoršení služeb pro občany. Jediné ostravské pracoviště by tak muselo poskytovat službu 600 tisícům obyvatel.

„Krajské ředitelství argumentuje náklady a údajnou hustotou pracovišť, obojí lze lehce vyvrátit – pracovišť je v MS kraji méně než v mnohem méně lidnatých krajích a speciálně v Karviné sídlí úřadovna ve vlastních prostorách, kde neplatí nájem. Karvinské pracoviště má dlouhodobě mezi klienty dobré renomé,“ upozorňuje primátor Karviné Tomáš Hanzel.

Oba primátoři poslali dopis přímo ministru zemedělství Petru Bendlovi. V dopise vyjadřují jasný nesouhlas a další záležitosti týkající se tohoto rozhodnutí. Výtah z jejich dopisů si můžete přečíst zde.