Z bývalé banky v centru města bude magistrát

Pro vyřízení pasů, občanských průkazů a dalších agend mohou občané již brzy směřovat na jedno místo, a to do budovy bývalé banky v Karviné-Fryštátě. Město budovu koupilo a začalo s její rekonstrukcí. Všechna pracoviště magistrátu budou tedy soustředěna do jedné lokality. V centru budou už i agendy řidičské, matrika, budou se zde vyřizovat občanské průkazy, pasy a další správní záležitosti. Stavební úpravy by měly skončit v srpnu, v září pak proběhne stěhování. „Stěhuje se také odbor sociální, ale jde výhradně o naše terénní služby a agendy ochrany dětí, nikoli úřad práce, tedy – veškeré sociální dávky (dávky v hmotné nouzi, podpory v nezaměstnanosti apod.) a kontaktní místa pro sociálně potřebné, které má v gesci stát, zůstanou i nadále státu v budově v Novém Městě,“ uvedla mluvčí města Šárka Swiderová.

Obě odlehlé budovy totiž patří státu a město v nich už musí platit nájem – tímto se tedy elegantně vyřeší jednak náklady na chod úřadu a jednak také přiblížení a centralizace služeb pro občany a oddělení agend úřadu práce od městských. Občanky, pasy a dopravní agendy teď v plné sezóně fungují zcela normálně v budově D, přesouvat se opravdu budou až po skončení prázdnin.

FOTO: Budova bývalé Komeční banky | Milan Haluška