V Karviné letos ve velkém opraví silnice i mosty

Velkou trpělivostí se budou muset letos obrnit karvinští řidiči. Kraj totiž chystá největší opravu silnic na území města, kdy opraví až čtyř kilometrový vnější okruh. Ředitelství silnic a dálnic se pro změnu pustí do oprav mostů. Všechny opravy si vyžádají omezení v dopravě.

Největší akcí bude rekonstrukce silnice III/4688 od Havířské ulice, přes ul. Leonovova, tř. Těreškovové a Kosmonautů. Práce na tomto úseku by měly započít v dubnu a skončit na konci června. Součástí rekonstrukce tohoto čtyř kilometrového úseku je i vybudování kruhového objezdu u Kovonského mostu, přesněji křižovatka ulic Havířská, Sportovní a Jaroslava Vrchlického.

„V rámci stavby dojde nejen k modernizaci stavebně technického stavu silnice III. třídy (rekonstrukce a zvýšení únosnosti vozovek, odvodnění atp.), ale i ke změně dopravně-technického řešení křižovatky a přechodů pro chodce na ul. Havířská a Zakladatelská, osazení nových bezpečnostních prvků, vodorovného a svislého dopravního značení,“ doplnila mluvčí kraje Petra Špornová s tím, že omezením pro řidiče budou zúžené jízdní pruhy.

Opravou projdou také mosty

Opravovat se bude most, který zajišťuje mimoúrovňové křížení silnice I. třídy č. 59 a sil. I/67, která zajišťuje spojení Karviné se severní částí Orlové a Bohumínem. „Rekonstrukce je zapříčiněna stavebním stavem nosné konstrukce. Most byl sice ještě při poslední hlavní prohlídce v roce 2011 zařazen do stavebního stavu IV – uspokojivý, ovšem z této hlavní prohlídky i prohlídky provedené námi v rámci projektu je patrné, že na konstrukci je velké množství závad – nefunkční izolace, nefunkční mostní závěry, degradace povrchu nosníků i spodní stavby atd. Při brzké rekonstrukci bude zabráněno dalšímu rychlému zhoršování stavebního stavu nosné konstrukce,“ říká mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Rekonstrukcí projde i most, který převádí silnici I/67 v km 0,492 přes elektrifikovanou železniční trať. Oprava bude spočívat v sanaci spodní stavby a nosné konstrukce, výměně mostního svršku včetně zhotovení nové spřažené železo-betonové desky a nových protidotykových zábran. Úprava kolejiště, trakční a sdělovací vedení nejsou předmětem  této opravy. Most bude opravován po polovinách za nepřerušeného provozu.

„Rekonstrukce je zapříčiněna stavebním stavem nosné konstrukce. Z běžné prohlídky provedené v roce 2014 je patrné, že na  mostním objektu je řada defektů, jeho spodní stavba je hodnocena stupněm VII – havarijní, nosná konstrukce stupněm VI – velmi špatný,“ uzavřela mluvčí.

ŘSD zatím nesdělilo, kdy opravy začnou, obě však budou v délce 6 měsíců. Při opravách těchto mostů bude provoz řízen světelným signalizačním zařízením.

Autor: Milan Haluška | Vydáno: 23.2.2015