SPECIÁL: Na směně s karvinskými asistenty prevence kriminality

Můžeme se s nimi setkat především v problémových lokalitách karvinské šestky, jsou velkými pomocníky strážníků a mají na dva tisíce vyřešených případů. Čtyři asistenti prevence kriminality denně za každého počasí dohlížejí nejen na veřejný pořádek v těchto lokalitách, ale především se snaží změnit chování místních problémových občanů.

Asistent prevence kriminality je projektem Ministerstva vnitra, do kterého se v roce 2010 zapojila také Karviná, a to z důvodu snahy snížit trestnou činnost a vyřešit každodenní problémy těchto lokalit, ve kterých mají asistenti výbornou místní znalost a nepůsobí represivně, jako například uniformovaný strážník.

Původně ve městě působilo 10 asistentů a do konce letošního roku mají uzavřenou smlouvu pouze čtyři (dvě ženy a dva muži).

Vyrazili jsme s hlídkou asistentů na část směny

Hned po našem příchodu jsme měli první problém. Malé romské dítě si hrálo na památníku před ubytovnou Předvoj. Jeden z asistentů neváhal jít malému chlapci včetně jeho přihlížejícím rodičům domluvit. Tato situace se však bohužel často opakuje.

Další práci mají asistenci společně se strážníkem městské policie o pár metrů dále, v herně Kaktus u ubytovny Předvoj. Zde několik návštěvníků herny hraje automaty, a tak je potřeba všechny zkontrolovat, zda mají občanské průkazy v rámci pravidel loterijního zákona. Také zde totiž končí sociální dávky. Jeden z přítomných (na fotografii) občanský průkaz nemá, a tak jej musí strážník vykázat z baru ven.

O aktuální situaci si povídáme přímo s občany

Zavítali jsme proto za místním starousedlíkem Miroslavem Macháčkem, aby nám popsal, jak vidí situaci z pohledu občana, který v lokalitě žije. Před domem kde bydlí byl totiž problém s neustálým poškozováním zahrádek poněkud živějšími dětmi ze sousedství. Situace se dle něj zlepšila. „Ty děti se již chovají lépe, akorát paní od vedle dnes měla jinou zkušenost, kdy po ní dítě hodilo míček naplněný vodou,“ říká.

Strážník městské policie nám poté ukazuje jednotlivé rajóny hlídek asistentů. Každá hlídka má své teritorium.

Zanedlouho jsme přišli k nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež Oáza, kde se děti pravidelně věší na plot a dělají v něm doslova obrovské díry. Vzniká tak škoda na majetku. Asistenti děti vyhánějí ven s tím, že si mají jít hrát na hřiště.

Následně jsme dorazili k jednomu z domů v ul. Mírova, kde je pod okny neuklizený nábytek. Pátráme proto po jeho majiteli a ptáme se místních. Klasicky nikdo nic neví. Právě zde je skvělou výhodou asistentů jejich místní znalost. Po chvíli majitelku známe. Strážník městské policie ji vyzývá k uklizení tohoto nábytku. Asistenti si musejí vše zapisovat. Když se po hodině na místo vracíme, je pryč. Zde docházelo nejen ke znečišťování veřejného prostranství.

Pokračujeme ulicí Na Vyhlídce, kde ještě donedávna stála řada domů. Ty byly zhruba před rokem kvůli velmi špatnému technickému určeny k demolici a zbyl jeden objekt – bývalá mateřská školka, později také například pobočka střední školy Dakol. Zde jde o soukromý objekt, je naprosto v havarijním stavu, který majitel neřešil a nepřizpůsobiví občané jej doslova vybrali. Přitom budova byla v minulosti rekonstruována, měla plastová okna, nové sociální zařízení apod. Zde docházelo k největší trestné činnosti a řešila se zde řada skutků.

V domech, které již nestojí se ve velkém kradly dokonce i plynové karmy a po jejich odcizení v místě unikal plyn. I takové případy musejí asistenti ve spolupráci s městskou policií řešit. Některé hříšníky se podařilo zadržet.

Cestou jsme navštívili i druhou služebnu městské policie, která je přímo v problémové lokalitě v ul. U Svobodáren. Zde mohou přijít místní občané řešit své problémy s daným strážníkem vždy v pondělí a ve středu, ale také kdykoliv, pokud se občan předem domluví na některém z uvedených kontaktů či osobně. O kousek dál je pak ještě k dispozici služebna státní policie.

Vydali jsme se dál, tentokrát do Tatranské ulice, kde nás v jednom z vchodů čeká nemilé překvapení. Vstup do sklepních prostor je doslova zasypán nejrůznějším odpadem a koly. Do sklepa by se tak dostal snad jen odvážlivec. Tento skutek se samozřejmě musí nahlásit vlastníkovi domu, v tomto případě společnosti RPG.

Pomalu jsme se vraceli na náměstí Budovatelů, kde jsme spatřili děti, které se věšely za kabel přivázaný o strom. Samozřejmě se jednalo o zbytky měděného kabelu a dá se odhadnou, že zřejmě pocházel z trestné činnosti. Dítě strážník upozorní a kabel odřízl.

Na náměstí Budovatelů jsme si všimli i dalšího velkého problému. Všechny žlábky kanalizace jsou bez mřížek. Ty byly samozřejmě odcizeny a opět tak vznikla škoda. Pachatelé jsou naštěstí dopadeni a magistrát již pracuje na nápravě.

Šli jsme zkontrolovat i nově vybudované dětské hřiště v Mírové ulici. Zde byly ze začátku problémy s atrakcemi, ale situace se zlepšila. Větším problémem jsou výrostci, kteří jen tak z nudy ničí okolní lavičky.

Naše další cesta vedla směrem k Domu hrůzy, ale ještě předtím vidíme u tamní večerky sedět několik mužů, kteří popíjejí alkohol. To je dle platné vyhlášky na veřejném prostranství zakázáno. Sotva jsme se k nim přiblížili, alkohol schovávali. Nakonec se vše vyřešilo domluvou.

Poslední zastávka byla v tzv. „Domě hrůzy“, který zná snad každý Karviňan. Dříve sídlo bezdomovců, otřesný vzhled, špinavé chodby a nyní od nedávné rekonstrukce v jako jiném světě, a to hlavně díky tlaku vedení města. Hned po vstupu do tohoto domu funguje služba, je zde i ochranka, chodby jsou čisté, fungují dokonce i schránky a celé prostředí je k nepoznání. Za nás tedy velký palec nahoru.

Jak je tedy z výše zveřejněných fotografií vidět, asistenti mají za úkol přispívat k ochraně osob a majetku, vykonávat pochůzkovou činnost s cílem snížení rizika páchání trestné činnosti či přestupků, dohlížet na čistotu veřejného prostranství a dodržování občanského soužití a v neposlední řadě ve spolupráci se strážníkem zprostředkovávat komunikaci obyvatel s institucemi, které působí v oblasti bezpečnosti.

Jedním z asistentů je i známý karvinský raper Lukrecius Chang, který chtěl práci podobnou policii. Přes výběrové řízení se proto stal asistentem a tuto práci dělá třetím rokem. Jak nám sám sdělil, práce ho naplňuje a dává velké zkušenosti. „Jsem Rom a této komunitě rozumím, proto jsem se rozhodl těmto lidem pomáhat. Myslím, že pro děti jdeme příkladem, mohou něco dokázat a lépe se chovat tím, že je poučíme a vysvětlíme jim danou věc. Některým je to bohužel nutné vysvětlovat několikrát, proto si myslím, že asistent v ulicích je rozhodně přínosný,“ sdělil.

Zeptali jsme se i druhého člena skupiny Nikoly Cholewikové. Ta tuto práci vykonává přes 2 roky. „V této lokalitě jsem vyrůstala, chodila na místní základní školu Družba a hodně lidí tady znám, což je také výhoda,“ dodala.

Asistenti prevence kriminality jsou obrovským přínosem městské policie, právě díky místní znalosti. Učí se navzájem a prevenci s represí se snaží spojit.

„Pro mě osobně jsou obrovským přínosem, sloužil jsem jako specialista pro Karvinou 6 a 50 procent těch věcí jsem nikdy nemohl řešit, protože to byla jak malá Sicílie. Ať jsem přišel co jsem přišel, nedůvěra ve státní orgány a v uniformu všechno hatila. Asistenti jsou proto velkými pomocníky a byla by škola, kdyby zde nebyli. O tom jsem stoprocentně přesvědčen a je to i statisticky doložitelné,“ informoval strážník městské policie Petr Slezák.

Fámy o nic nedělání nás mrzí

V poslední době se především na našem facebooku objevují zprávy o tom, že asistenti jen vysedávají a nic nedělají. Právě i na toto jsme se jich zeptali.

„Mrzí nás to, protože to není pravda. Na přestávku máme nárok tak, jako každý pracující, ale rozhodně nikde hodiny nevysedáváme. Chtěl bych proto všechny vyzvat, aby si tu práci šli vyzkoušet a poznali ji. Hlavně ten psychický nátlak lidí, neustálých stížností a největším problémem jsou hlavně děti, kterým sice něco vysvětlujete, ale oni nechápou a rodičům je to jedno. V lokalitách jsme i když prší, sněží a pořád po ruce,“ uzavřel Lukrecius Chang.

V rámci tohoto projektu vytvořil karvinský raper Lukrecius Chang (jeden z asistentů) i videoklip, který se zalíbil i Ministerstvu vnitra, které jej zveřejnilo na svých internetových stránkách.


Autor: Milan Haluška | Vydáno: 20.8.2014