Karvinský řezbář Stanislav Filip deváťákům ukázal nejen svou dílnu

Příjemnou chvilku strávilo několik žáků devátých ročníků karvinské základní školy Slovenská u známého řezbáře Stanislava Filipa, který pro školu vyrobil krásnou dřevěnou sochu draka. Na návštěvě se žáci nejen mnoho dozvěděli, ale také si prohlédli místa, kde umělec pracuje nebo tráví volný čas. Žáky překvapila především malá a útulná dílna umělce s výhledem do zahrady. Všude kolem bylo samozřejmě dřevo, dřevo a zase dřevo. Také nástrojů zde bylo nepočítaně.

Pan Filip všem převedl, jak se s některými pracuje a dokázal tak, že není vždy nutné pouze dláto a palice. I zde vstoupila technika a spousta nástrojů je elektrická. V dílně měl umělec uloženo několik rozpracovaných soch. Nad jednou z nich žáci nevěřícně kroutili hlavami, co všechno dokáže kyselý déšť.

Další kroky vedly do zahrady, kde měli možnost zhlédnout několik soch přímo v přírodě. Poslední část návštěvy se pak odehrávala v umělcově domě, kde bylo k vidění mnoho dřevěných plastik přímo na stěnách nebo volně v prostoru. Žáci obdivovali především to, jak umělec dokáže pracovat s barvami.

Na závěr žáci umělci předali mnoho obrázků a napsali několik textů – pohádek, básniček, příběhů, kde hlavní roli hrál drak. Tento sborník předali panu Filipovi jako poděkování za dílo, které pro ně vytvořil.

FOTO: Socha pro ZŠ Slovenská od pana Filipa | ZŠ Slovenská