Karviná bude mít vlastní pivovar, naváže na dlouholetou tradici

V restauraci Ovečka chtějí navázat na dlouholetou tradici vaření piva v našem městě a chystají proto vlastní pivovar, který ponese název Larische. Pivovar nabídne jak spodně kvašená piva plzeňského typu, tak i různé druhy speciálních piv. Piva budou vyráběna z kvalitních prvotřídních surovin, jsou nefiltrována a nepasterována, tím si zachovávají svou plnou chuť, živé kultury, vitamíny a minerální látky. Při vaření nového karvinského piva Larische bude kladen důraz na kvalitu surovin, a proto budou použity české suroviny, jimiž jsou žatecký chmel poloraný červeňák a moravské slady. Ve stálé nabídce bude pivo Larsiche světlé výčepní a Larische světlý ležák. Postupně budou lidem nabídnuty i pivní speciály – svrchně zkvašená pšeničná piva, vícestupňové polotmavé ležáky, tmavá piva a další. Pivovar bude otevřen v září letošního roku.

Úlohu bývalého karvinského pivovaru převzaly Nošovice

Z 16. století se dochovala první písemná zmínka o panském pivovaru v Karviné. Původní pivovar byl umístěn u starého karvinského zámku a jeho produkce dosahovala až 850 hl piva ročně. S rozmachem těžby uhlí docházelo k rapidnímu zvyšování výroby piva a původní pivovar již nestačil.

V roce 1860 byl vystavěn pivovar nový. Ve své době patřil k nejmodernějším pivovarským provozům. Roční výstav se na počátku 60. let 19. století pohyboval kolem 6000 hl a neustále stoupal, v 70. letech se ustálil na objemu kolem 30 000 hl. Na konci 19. století byla přistavěna další sklepní oddělení, byla vystavěna nová kotelna a byly instalovány čpavkové kompresory pro umělé chlazení. V roce 1900 proběhla výstavba nové varny a hvozdů. Před příchodem první světové války dosáhl výstav 120 000 hl.

Na počátku 20. let 20. století došlo v rámci rekonstrukce ke zvýšení varu na 150 hl. Také sladovna byla rozšířena a vyráběla 3000 tun sladu za sezonu. V roce 1938 připadla Karviná Polsku a v roce 1939 Německu. V té době bylo řízení karvinského pivovaru spojeno se jménem známého českého pivovarského odborníka R. Tilleho. V průběhu války klesla vzhledem k nedostatku surovin kvantita i kvalita vyráběného piva. Po válce byl pivovar v Karviné na základě Benešova dekretu konfiskován. R. Tille se v té době spolupodílel na národní správě pivovaru.

Po roce 1948 byl pivovar zařazen pod Moravsko-slezské pivovary, n. p. a R. Tille byl nucen z pivovaru odejít. V té době se začaly v pivovaře objevovat trhliny. V roce 1953 byl pivovar poddolován, výroba byla ukončena, technologické celky byly rozebrány a zbytek pivovaru se propadl o 30 m. Prostor, na kterém pivovar stával, je dnes pod hladinou odkalovací nádrže dolu Darkov. Zrušení pivovaru v Karviné bylo jedním z podstatných impulzů pro výstavbu nového pivovaru v Nošovicích.

FOTO: Logo nového pivovaru | Restaurace Ovečka