Informace k blížící se volbě nového prezidenta republiky

Dvoukolová přímá volba prezidenta bude obdobná jako v případě voleb do senátu. Vítězem se stane ten kandidát, který v prvním kole získá nadpoloviční většinu hlasů. Pokud se tak nestane, dva nejúspěšnější kandidáti postoupí do druhého kola. Prezidentem republiky bude zvolen ten kandidát, který získá ve druhém kole nejvyšší počet hlasů. Termín prezidentských voleb je určen na 11. a 12. ledna 2013, případné druhé kolo se bude konat 25. a 26. ledna 2013. (zdroj: Město Karviná).