V rámci revitalizace Karviné 6 hrozí některým domům RPG demolice

Společnost RPG Byty, s.r.o. se snaží již několik let vrátit Novému Městu hezčí tvář a opět udělat z této lokality dobrou adresu, která by se stala vyhledávaným místem k bydlení. Velká část zdejších domů RPG již také prošla revitalizací a dnes se pyšní novými fasádami, okny, střechami a řadou dalších úprav, na které bylo od roku 2008 vynaloženo již téměř půl miliardy korun. Součástí revitalizace celé lokality je ale také vyřešení otázky co s domy, jejichž oprava by byla vzhledem k jejich stávajícímu stavu příliš nákladná a neekonomická. Konkrétně se jedná o 11 domů s 216 byty na ulicích Makarenkova, Tř. Družby a Na Vyhlídce. „V těchto domech byla dlouhodobě vysoká neobsazenost bytů. S ohledem na to, v jakém stavu se tyto domy nacházejí, rozhodli jsme se zbývající nájemníky přestěhovat jinam a domy zakonzervovat do doby, než bude rozhodnuto o jejich dalším osudu,“ říká Pavel Klimeš, ředitel rezidenčního portfolia RPG Real Estate. Stěhování se týká celkem 117 rodin, z nichž 98 je nabízeno přestěhování do domů, které již rekonstrukcí prošly nebo je rekonstrukce v nejbližší době čeká. Zbývajících 19 domácností tvoří lidé, kterým byla již dříve dána výpověď z nájmu bytu buď pro neplacení nájemného, nebo z jiných závažných důvodů, ale kteří i po uplynutí výpovědní lhůty a přes pravomocné rozhodnutí soudu o vyklizení bytu tyto byty nadále užívali a užívají bez právního důvodu. Nyní je tedy budou muset definitivně opustit. „Přednostně jsme řešili stěhování těch lidí, kteří byli v době extrémních únorových mrazů postiženi zamrznutím vody a které jsme buďto dočasně přestěhovali na ubytovací zařízení nebo jsme jim zajistili náhradní dodávku pitné vody. Tito lidé, vesměs starousedlíci a senioři, jsou již z 95 % přestěhováni. U ostatních momentálně probíhá osobní jednání, v jehož rámci si nájemníci vybírají z naší nabídky byty, do kterých by se mohli přestěhovat. Vždy se přitom jedná o byty řádově vyšší kvality, než byly ty dosavadní, takže nájemníci si tímto naším rozhodnutím v každém případě polepší,“ hodnotí stav jednání s obyvateli dotčených domů Pavel Klimeš. Po kompletním vystěhování budou domy znepřístupněny a zakonzervovány tak, aby se nemohly stát například útočištěm bezdomovců, terčem sběračů kovů nebo jiných rizikových skupin. O dalším osudu těchto domů bude rozhodnuto v nejbližší době. „Zaznamenali jsme již několik dotazů ze strany zájemců, kteří by od nás chtěli tyto domy odkoupit a přebudovat na ubytovny pro sociálně slabé, ale takové řešení zásadně odmítáme, protože by bylo v přímém rozporu s naší strategií celkového rozvoje Nového Města,“ říká Pavel Klimeš a uzavírá: „O dalším postupu v této části města již jednáme i s vedením Karviné, ale pokud se pro uzavírané domy žádné smysluplné a ekonomické využití nenajde, čeká je demolice.“ Město Karviná v současné době realizuje v Novém Městě v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) revitalizaci veřejných prostranství a v rámci programu tzv. nulové tolerance přijímá dlouhodobá opatření ke zvýšení bezpečnosti v této části města. Kromě pravidelných kontrol domů a bytů zde například došlo k posílení hlídek Policie ČR, od společnosti RPG Byty, s.r.o. získala karvinská městská policie za symbolickou jednu korunu nájemného prostory pro novou služebnu a připravuje se i rozšíření kamerového systému, do kterého by měly být pro potřeby městské policie zapojeny kamery, které na své náklady instaluje rovněž společnost RPG Byty, s.r.o.

AKTUALIZOVÁNO O VYJÁDŘENÍ PRIMÁTORA K TÉTO VĚCI :

Město se případných demolic nebojí, protože řádní nájemníci už jsou nebo postupně budou přestěhováni jinam a ti skutečně problémoví nemají na bydlení nárok, takže prostě budou muset z města pryč a to je jen dobře. Stejnou taktiku máme my v našich domech – problémoví neplatiči nebo lidé, kteří dostali výpověď z jiných důvodů (rušení veřejného pořádku v domech napříkald), musejí pryč. Od začátku roku jsme přitvrdili v nulové toleranci k nepřizpůsobivým hlavně v Karviné 6, tamtéž máme od tohoto týdne novou služebnu strážníků, takže my se snažíme zlepšit pocit bezpečí lidí v lokalitě. Jinak samozřejmě zaznívají zaručené zvěsti o tom, že plány na bourání jsou důkazem toho, že OKD chce těžit i pod Novým Městem – to rezolutně odmítáme nejen my, ale nic takového nemá v plánu ani OKD. Řekli jsme jasně, že když těžba, tak jen Staré Město, nic jiného – a to platí.