Strážníci budou po loňském úspěchu i letos značit jízdní kola speciální DNA

Městská policie Karviná také letos občanům města nabídne značení jízdních kol a nově i invalidních vozíků tzv. syntetickou DNA, která při krádeži pomůže kdekoliv v republice najít původního majitele.

Forenzní značení dotované Ministerstvem vnitra není pouhým okem viditelné, a proto bude na každé označené jízdní kolo a invalidní vozík nalepena samolepka, která varuje a informuje potencionálního zloděje, že tento majetek je chráněný syntetickou DNA. Takto ošetřená kola a vozíky jsou zaneseny do celorepublikové databáze, která v případě nálezu kdekoliv na území republiky umožňuje dohledat majitele.

„Ochrana tímto způsobem snižuje počet odcizení jízdních kol a invalidních vozíků, čímž se v rámci situační prevence zaměřujeme na odstraňování příležitostí, podmínek a situací, které vedou pachatele k protiprávnímu jednání,“ říká z úseku prevence kriminality MP Karviná Karin Kaňová.

Značení syntetickou DNA se provádí před sídlem Městské policie v Univerzitním parku. Pro evidenci kola nebo invalidního vozíku je zapotřebí mít kolo či vozík čisté, vzít si občanský průkaz a doklad o nabytí. Pokud již doklad nemáte, vypíšete na místě čestné prohlášení.

U značení invalidních vozíků strážníci přihlíží k tomu, že takoví lidé jsou imobilní, a proto je nutné za nimi přijet a vozík označit. Jediným omezením u značení vozíků je pro letošní rok maximální počet jejich označení na 50 ks. V případě zájmu o označení invalidních vozíků mohou lidé využít telefonní číslo na úsek Prevence kriminality 596 390 985.

TERMÍNY ZNAČENÍ JÍZDNÍCH KOL

Autor: Milan Haluška | Vydáno: 4.7.2015 | Aktualizováno: 9.7.2015