Společnost OKD ocenila horníky za bezpečnou práci, získali i finanční odměnu

Hornické kolektivy, které v první polovině roku pracovaly v jednotlivých dolech s nejmenším počtem úrazů ocenila v minulých dnech černouhelná společnost OKD. Šlo o kolektivy ze závodů Důl Karviná, Darkov, ČSM a Paskov.

Nejbezpečněji pracující kolektivy z rubání (oblasti, kde probíhá těžba) z jednotlivých závodů. Ty dostaly i finanční odměnu 50 000 korun. Čtyři přípravářské kolektivy, které ražbou důlních děl připravují nové uhelné bloky k dobývání, získaly 25 000 korun. U všech z nich zároveň platí, že pracovali v první polovině letošního roku bez úrazu. Stejnou částku jako přípraváři obdržely kolektivy vybavování a likvidace, které instalují technologie před zahájením dobývání, a po jeho ukončení je naopak stěhují mimo danou oblast.

„Vývoj klíčových ukazatelů v oblasti bezpečnosti ukazuje, že realizovaná opatření směřují správným směrem. Stále však před sebou máme dlouhou cestu, abychom dosáhli našeho cíle: bezúrazového provozu. Na co se musíme s ještě větší intenzitou zaměřit je osobní přístup každého pracovníka k bezpečnému chování a zásadám bezpečné práce. Většina úrazů vzniká právě selháním lidského faktoru a nedodržováním pravidel. Při každé činnosti musíme mít na zřeteli vždy svou bezpečnost, ale i zdraví kolegů,“ říká provozní ředitel OKD Pavel Hadrava.

Počet úrazů dlouhodobě klesá

Zatímco v roce 2005 registrovala firma 869 úrazů vedoucích k pracovní neschopnosti, v roce 2009 šlo o 346 úrazů a loni o 208. Za prvních šest měsíců letošního roku bylo ve společnosti OKD registrováno 95 úrazů. Kromě technických opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti práce a zlepšení úrovně pracovního prostředí v OKD, firma realizuje celou řadu motivačních programů, jejichž cílem je zvýšit odpovědnost zaměstnanců za zdraví své i svých kolegů.

„To nejcennější, co vychází ven z dolu, je horník. Toto pravidlo musíme mít vždy na paměti, protože hospodářské výsledky, ani tuny vytěženého uhlí nemohou nikdy nahradit zdraví a bezpečnost našich kolegů. Musíme udělat vše proto, aby se každý z nás vracel každý den ve zdraví z práce ke své rodině a přátelům,“ uzavírá výkonný ředitel OKD Dale R. Ekmark.

Autor: Milan Haluška | Foto: Ilustrační – OKD a.s. | Vydáno: 3.8.2014