Karvinští domkaři mohou požádat o dotaci na nový kotel, ušetří zdraví i peníze

Šedesát miliónů korun je letos opět připraveno pro majitele starých kotlů, které mnohdy znečišťují ovzduší ve městě. Lidé tak již nyní mohou žádat o dotaci na výměnu za nový, ekologický kotel, v rámci společné výzvy ministerstva životního prostředí a MS kraje.

Město chce tímto opět podpořit své obyvatele. Výměna kotle totiž šetří zdraví, ovzduší a následně velmi brzy i rodinné finance.

„Z předchozích výzev víme, že lidem se investice vracejí už do dvou let, úspory mají lidé hned v první topné sezoně, a to v řádu dvou až tří desítek tisíc korun. Karviňáky bohužel zatím odrazovaly především prvotní nutné investice,“ sdělil primátor města Tomáš Hanzel.

S vyplněním žádosti pomohou úředníci

A to v budově C karvinského magistrátu, odbor rozvoje. V pondělky a středy od 7.30 do 17.30, v úterky a čtvrtky od 8.00 do 16.00 hodin. Funguje i poradna v městském infocentru na Masarykově náměstí, vždy od pondělí do pátku od 8.00 do 18.00 hodin, v soboty od 8.00 do 13.00 hodin.

„Na obou místech se zájemcům budeme věnovat až do doby, kdy krajský úřad ohlásí konec příjmu žádostí a balík peněz bude vyčerpán. Na stránkách města najdou zájemci samozřejmě formulář, správně vyplněnou žádost a další rady,“ upřesnila vedoucí odboru rozvoje magistrátu Martina Šrámková s tím, že přímo na magistrátu nasměrují do správné kanceláře zájemce z recepce u vchodu.

Lidé, kteří o dotaci požádají, dostanou vyrozumění, zda jim finance na nový kotel budou poskytnuty či nikoliv. Úspěšní žadatelé pak mají devět měsíců na to, aby zlikvidovali starý kotel, koupili a instalovali nový a předložili kompletní doklady ke kontrole. Finance žadatelé obdrží na svůj účet do třiceti dnů po podpisu smlouvy.

Nové kotle jsou ekologické

Podporovanými typy kotlů jsou stejně jako v předchozí výzvě plně automatické kotle třetí a vyšší emisní třídy, zplyňovací kotle a atmosférické a kondenzační kotle na zemní plyn. Výše dotace je závislá na typu pořizovaného kotle a pohybuje se v rozmezí 15–60 tisíc korun.

„Dotační program dává šanci vyměnit neekologický kotel včas a nyní s výrazně nižšími náklady, protože nové zákony o ochraně ovzduší toto stejně budou po lidech vyžadovat a bude to nutnost,“ upozorňuje náměstek hejtmana Moravskoslezské ho kraje Daniel Havlík.

Autor: Milan Haluška | Foto: Ilustrační – město Karviná | Vydáno: 3.8.2014