Sanitka slouží karvinským strážníkům k převozu bezdomovců

Lidé na ulici jsou často pod vlivem alkoholu, zasaženi parazity, cizopasníky, nositeli infekčních chorob nebo znečištěni od výkalů. Právě z vyjmenovaných hygienických důvodů začala karvinským strážníkům sloužit sanitka vyřazená ze zdravotnických služeb.

„Doposud jsme lidi bez domova (a nejen je) převáželi ve služebních autech, ta se musela následně dezinfikovat a deratizovat, což bylo nákladné, nepraktické, ale nezbytné. Převozy ve standardních služebních vozech byly pro osádku vozu nejen nepříjemné, ale mohlo docházet k přímému ohrožení zdraví nejen osádky, ale například následně jejich rodinných příslušníků. Pořízená sanita nám s tímto problémem pomohla a ještě navíc můžeme převážet i méně pohyblivé osoby nebo naopak osoby agresivní, které jsou pod vlivem návykových látek, jelikož ve výbavě sanity jsou nosítka s možností fixace,“ říká manažer prevence kriminality MP Karviná Petr Slezák.

Sanitka strážníků neslouží jako náhrada rychlé záchranné služby. Městská policie dlouhodobě a systematicky spolupracuje s Odborem sociálním karvinského magistrátu, přičemž jsou prováděny depistáže, při kterých se setkávají s lidmi, kteří potřebují lékařskou službu, anebo vyžadují sociální pomoc a pro svůj styl života jsou napadeni například infekčními chorobami nebo již zmíněnými parazity.

    

„Souběžně se připravuje i navazující služba, kdy tito lidé budou mít možnost využít hygienické zařízení pro osoby na okraji společnosti. Zařízení je umístěno díky dobré spolupráci s provozovatelem ubytovny Předvoj přímo v zadním traktu ubytovny. Umýt se, dezinfikovat, od ADRY dostat nové oblečení, to je smyslem zařízení. Poté je jednodušší i pro sociální pracovníky, ale i jiné klienty navštěvující odbor sociální, s těmito lidmi dále cíleně pracovat,“ pokračuje Slezák s tím, že někteří lidé jsou v takovém stavu, kdy je není možné vzít někam na úřad, aniž by bylo ohroženo zdraví jiných osob.

Systematická práce pomáhá snižovat počet lidí bez domova

Jasně to ukazuje analýza bezdomovectví na území Karviné, kterou mají strážníci k dispozici. V roce 2012 bylo v karvinských ulicích cca 170 lidí bez domova a v posledních dvou letech je ustálený počet okolo 45 osob.

„Jde především o lidi, kteří neustále odmítají jakoukoliv pomoc, anebo jsou to lidé, kteří tady migrují z okolních měst, jelikož tady máme protialkoholní záchytnou stanici a nemají se jak dostat zpět. Koordinovanou spolupráci s již zmíněným odborem sociálním, se snažíme lidem bez domova nabídnout možnosti, jak dál se svým životem naložit. Mohou využít noclehárny, ubytovny, a celou sociální síť pomoci, ale mnohdy doslova nechtějí využít ani jedno a nutit je nikdo nemůže,“ pokračuje Slezák.

Strážníci využívají místní znalosti a znají místa, kde se bezdomovci pravidelně zdržují, kontroly jsou prováděny prakticky denně. Pravidelně a minimálně dvakrát měsíčně, nebo dle aktuální potřeby, jsou realizovány depistáže a velké kontroly společně s pracovnicemi odboru sociálního, které mají vlastní poznatky z terénu a vědí, kde se tito lidé zdržují a jaká forma pomoci je pro ně vhodná. To je podstata koordinované spolupráce, do které se pak zapojují i jiné odbory Magistrátu města Karviné, jako například odbor majetkový čí stavební a životního prostředí.

Autor: Milan Haluška | Vydáno: 28.7.2016