Rekonstrukce karvinského hlavního nádraží se dočkáme snad v roce 2018

Procházku zapáchajícími podchody, stání na peronech, kde chybí lavičky a zatéká, absence informačních tabulí či špatná dostupnost handicapovaným lidem. To vše budou muset cestující na karvinském hlavním nádraží ještě nějakou dobu vydržet. Rekonstrukce se sice připravuje, ale již několikrát byla odložena.

Vlastníkem koridoru i nástupišť je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která dle dohody s městěm měla rekonstrukci dokončit již v roce 2010 a město se chtělo dokonce finančně spolupodílet na prodlouženém podchodu do Starého města. Necelých 8 miliónů korun na tuto akci proto v roce 2005 vyčlenili karvinští zastupitelé. Rekonstrukce se však kvůli nedostatků financí o několik let posunula a nebyly navíc vyřešeny ani pozemkové nároky. V roce 2012 dalo město od projektu ruce pryč, jelikož se ukázalo, že pozemky, kde má podchod vyústit, nechce jejich majitel prodat.

Následovala další odložení celé rekonstrukce, kdy jsme každý rok oslovovali SŽDC a ptali se, jak to s celou věcí aktuálně vypadá. Mluvčí SŽDC Marek Illiaš nám sdělil předpokládaný termín rekonstrukce v roce 2013, později už to bylo zase 2014, 2016 a nyní snad již nejaktuálněji 2018.

„Celá rekostrukce se odkládá kvůli opakovaným odvoláním Občanského sdružení Střítež – za zdravé životní prostředí v rámci územního řízení, které nabylo právní moci až 22. 8. 2014. Jak plyne z webových stránek tohoto sdružení, nechtějí rozvoj drážního tělesa. A jsou zde i komplikace kvůli vyvlastňovacímu řízení dotčených pozemků v železniční stanici Karviná, které probíhá od konce roku 2014, do dnešního dne nebylo ukončeno,“ říká mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Na SŽDC předpokládají zahájení stavebního řízení v listopadu, a to s předpokládaným ukončením do dubna příštího roku. Současně bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele realizace stavby „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“, – pro realizaci stavby v termínu 04/2017-2019.

„Termíny zahájení realizace stavby jsou přímo závislé na termínu ukončení vyvlastňovacího řízení a vydání pravomocného stavebního povolení. Stavební řízení však může být zahájeno až po vyřešení vlastnických vztahů, tj. po ukončení vyvlastňovacího řízení. Proto je pro zahájení stavby na jaře příštího roku nutné, aby Vyvlastňovací úřad Magistrátu města Karviné neodkladně ukončil dané řízení,“ pokračuje mluvčí.

A teď k tomu hlavnímu, co by se snad mělo v roce 2018 začít opravovat. Počítá se s rekonstrukcí ostrovních nástupišť mezi kolejemi č.1 a č.3 a kolejemi č.2 a č.4, včetně zastřešení obou ostrovních nástupišť. Výška nástupišť bude 550 mm nad temenem kolejnic, budou rekonstruovány hlavní koleje č.1 a č.2 a předjízdné koleje č.3 a č.4., včetně nového systému odvodnění.

„V rámci stavby bude v nejnutnějším rozsahu zrekonstruováno i první nástupiště u výpravní budovy. Přístup na nástupiště bude zajištěn novým podchodem v místě stávajícího podchodu, který bude opatřen výtahy zajišťující bezbariérový přístup na všechny nástupiště. Současně bude pro cestující zřízen nový informační systém,“ uzavřela mluvčí s tím, že rekonstrukce se nebude týkat výpravní budovy, jelikož ta v době přípravy projektu patřila Českým drahám.

Autor: Milan Haluška | Vydáno: 7.11.2016