Poliklinika se připravuje na rekonstrukci, na budově se podepsal zub času

Netěsnící okna, zastaralé vybavení a celkový vzhled. Na budově polikliniky v Karviné-Mizerově se podepisuje zub času a svědčí o tom nejen kritika pacientů, ale hlavně odchod nájemců jinam.

Poměrně velká budova polikliniky, jejíž stavba začala v roce 1989 a lidem se otevřela v roce 1993, patří Moravskoslezkému kraji. Budovu pak má pod svou správou nemocnice v Karviné-Ráji. Ta si je vědoma nedostatků a společně s krajem připravuje celkovou rekonstrukci.

„V současné době je zpracováván energetický audit dodavatelskou firmou odsoutěženou krajem. Po dokončení studie z energetických bilancí vyplyne, zda je možné zařadit budovu polikliniky do některých z programů Operačního programu životního prostředí (OPŽP) pro revitalizaci budov. V případě, že budova bude splňovat podmínky pro zařazení do programu z OPŽP, kraj zadá vypracování realizační projektové dokumentace a pak následně vyhlásí soutěž na výběr zhotovitele díla. Samotná realizace díla by měla dle informací kraje být realizována v roce 2017-2018,“ říká vedoucí provozně-technického oddělení NsP Karviná-Ráj Marcela Mesochoridisová.

V rámci rekonstrukce by se měla vyměnit všechna okna a dveře, zateplí se střechy a obvodové pláště budovy, instalují se termostatické ventily a hlavice na topná tělesa. Všechna tato zmíněná opatření povedou ke značným úsporám v dodávkách tepla a tím ke snížením finančních nákladů za dodané teplo.

„Jsme si vědomi toho, že budova má své jisté nedostatky, snažíme se proto nájemcům vyjít vstříc většině jejich požadavkům. Zřídili jsme pro ně zdarma kolovnu, kde mohou celoročně uchovávat jízdní kola, kterými se na polikliniku dopravují. Na horním parkovišti v blízkosti hlavního vchodu do budovy polikliniky jsme nájemcům umožnili parkování jejich vozů na povolenky, a to zcela zdarma. Upravili jsme na jejich žádost chodníček na horním parkovišti přímo u polikliniky tak, aby nemuseli vystupovat za nepříznivého počasí z vozu přímo na travnatou plochu do bláta. Budova je pro ně zpřístupněna i v určených hodinách o víkendu. A nejvstřícnějším krokem nemocnice je, že jsme od roku 2014 nenavýšili cenu nájemného za nebytové prostory, pouze měníme každoročně ceny za energie, a to jen z důvodu změny cen našich dodavatelů,“ uzavřela Mesochoridisová.

Autor: Milan Haluška | Vydáno: 6.11.2016