OKD odeslalo ministerstvu dokumentaci EIA, těžba se vyhne nejen Novému Poli

Černouhelná společnost OKD v těchto dnech odeslala na Ministerstvo životního prostředí dokumentaci EIA. Ta hodnotí vlivy na životní prostředí u záměru rozšířit těžbu v Závodě ČSA a pod karvinským Starým Městem. Těžba by zde mohla být zahájena nejdříve v roce 2016.

„Přikládáme tomuto rozvojovému projektu klíčový význam pro udržení zaměstnanosti na Karvinsku a další budoucnost firmy. Nyní bude mít veřejnost možnost se procesu zúčastnit a předkládat své připomínky k předložené dokumentaci,“ informoval mluvčí společnosti OKD Marek Síbrt.

Těžaři se v dokumentaci museli vypořádat se stovkami připomínek ze strany orgánů státní správy a samosprávy, občanských organizací i jednotlivců, což je spolu s dalšími legislativními náležitostmi nutnou podmínkou pro možné zahájení těžby.

Těžba neohrozí průmyslovou zónu

Společnost OKD nyní předložila ministerstvu životního prostředí oproti svému původnímu záměru podanému v březnu 2012 redukovanou variantu rozšíření těžby. Firma od počátku posuzovala několik variant rozšíření dobývání a po zvážení všech ekonomických, ekologických a sociálních aspektů rozhodla o té, která neohrozí průmyslovou zónu Nové Pole ani oblast Karvinských rybníků zahrnutou v systému NATURA 2000. V novém záměru firma představila variantu, která bude mít zároveň menší vlivy na obydlené oblasti.

„S výjimkou lokality Karviná-Staré Město nebudou naším záměrem těžby znemožněny rozvojové aktivity obcí. Redukován je i vliv na lužní lesy v povodí Olše,“ říká provozní ředitel OKD Pavel Hadrava s tím, že celý projekt rozšíření těžby otevírá společnosti možnost prodloužit životnost černouhelného hornictví u nás a i v budoucnu zaměstnávat velké množství lidí v kraji dlouhodobě postiženém relativně vysokou strukturální nezaměstnaností. A to i v období, které je pro černouhelný průmysl na celém světě mimořádně náročné.

Kdokoliv má nyní 30 dnů na to, aby se k dokumentaci vyjádřil a podal své připomínky. Dokumentace je k dispozici na úředních deskách úřadů či na internetových stránkách www.cenia.cz

Autor: Milan Haluška | Vydáno: 23.8.2014