Město změní tvář dalšímu sídlišti

Nové zeleně, chodníků, laviček a dalších úprav prostranství se již brzy dočkají obyvatelé sídliště v Karviné-Mizerově. Město s úpravami již začalo v oblasti křižovatky ulic Těreškovové a Borovského. „V plánu je vybudování nových zpevněných ploch, úpravy chodníků, výstavba dvou parkovišť, a to včetně míst pro handicapované, úprava podchodu, kanalizace a inženýrských sítí a dobudování další infrastruktury (nového veřejného osvětlení, instalace košů, laviček apod.). Vysazujeme novou zeleň.  Práce město zahájilo v tomto týdnu, museli jsme počkat na modernizaci teplovodu Dalkie,“ přiblížil aktuálně nastartované práce náměstek primátora Lukáš Raszyk s tím, že práce by měly skončit za dva měsíce. Karviná nyní finišuje s úpravami tří lokalit na sídlištích – ty jsou většího rozsahu než výše uvedená investice: dvě lokality v Ráji poblíž hlavního silničního průtahu městem a jedna na sídlišti Hranice budou hotovy v srpnu, upravují se i další plochy v Karviné-Novém Městě.

Podobu sídlišť si lidé zvolili sami

Při projektování úprav výše zmíněných obytných lokalit město vycházelo ze studie Sídliště na přání, kterou architekti zpracovali před třemi lety přesně podle toho, co by lidé na sídlištích chtěli mít, včetně zeleně a odpočinkových zelených ploch.

Město prodalo v oblastech většinu bytů nájemníkům, dnes jsou domy zregenerované, opravené a město začalo s vylepšování prostředí okolo domů tak, jak lidem slíbilo. Důraz je kladen na zeleň, relax a oddělení bydlení od rušné ulice.

FOTO: Úprava sídliště v Karviné – Hranicích | Milan Haluška