Město čistí Vagónku, aby ji následně nabídlo investorům pro podnikání

Vagónku na okraji Karviné mnozí lidé znají jako ghetto nepřizpůsobivích občanů. To je ovšem od roku 2011 minulostí. Po tehdejším vystěhování těchto občanů a následné demolici domů město Vagónku nyní využije jako průmyslovou zónu.

V těchto dnech proto dělníci odstraňují pokácené stromy, náletové dřeviny a keře nebo pařezy. Stromy pro město vykáceli hasiči. Běží odklizení černých skládek – suti, komunálního odpadu. Je nutné odstranit zbytky po tamních zbouraných domech – žumpy, šachty, základy domů, zbytky hospodářských stavení. Následovat bude srovnání terénu, odstranění zbytků asfaltové cesty.

Územní plán umožňoval donedávna na Vagónce výjimku pro bydlení, oblast je ale určená k podnikání, proto město před časem nechalo 9 domů zbourat. Nyní už město má signály o zájmu postavit v zóně například malé haly pro výrobu.

„My už zónu nabízíme pro střední a menší podnikání. Chceme ji ale nejdříve vyčistit. Je to opět další krok ke zvýšení zaměstnanosti přímo ve městě,“ shrnul náměstek primátora Jan Wolf.

Do konce března bude z Vagónky odvezeno téměř 12 tisíc tun materiálu na skládku, pokud práce nezhatí počasí, bude zóna v dubnu připravená.

Autor: Milan Haluška | Foto: Město Karviná | Vydáno: 25.3.2015