Karvinští řidiči ani po domluvách neumějí parkovat, strážníci proto přitvrzují

Městská policie Karviná zavádí od počátku ledna nový systém řešení přestupků, zejména u řidičů a jejich špatnému způsobu parkování.

Pokud strážník při své pochůzce či na podnět občanů spatří špatně zaparkované vozidlo, umístí za stěrače vozu písemné vyrozumění pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku.

Strážník, který tuto výzvu za stěrače umístí, vyzývá majitele vozu, aby se do 10 pracovních dnů dostavil na úřadovnu karvinské městské policie k vyřízení přestupku. Ignorovat tuto výzvu se nevyplatí.

„Pokud se totiž povinný ve stanovené lhůtě nedostaví, je věc po jejím marném uplynutí předána k dalšímu řešení správnímu orgánu, kde se může pokuta uložená za dopravní přestupek prodražit o správní poplatek,“ říká ředitel MP Karviná Petr Bičej.

Nepomohou ani výmluvy typu, já vozidlo neřídil či neparkoval. V tomto případě je nutné připomenout odpovědnost majitele za to, komu vozidlo svěřil. Zákon hovoří v tom smyslu, že odpovědnost za přestupek by v případě nezjištění řidiče, který se přestupku dopustil, dopadla právě na provozovatele vozidla.

„Nejde o to, za každou cenu vybrat pokutu. Vzhledem k tomu, že někteří ani na opakované domluvy nedají, musíme přitvrdit. Jde především o to naučit řidiče správnému parkování bez toho, že by jím omezovali druhé, anebo poškozovali chodníky, trávníky a podobně.“ doplňuje nové opatření Bičej.

Podle něj však nová pravidla neznamenají, že by se strážníci vzdali možnosti použití tzv. „botiček“, nebo odtažení vozidla, kdy tyto prostředky také mají své místo v řešení přestupků nesprávného parkování.

V některých částech města se problémy s parkováním vyskytují častěji. Zjišťují je nejen strážníci při svých pochůzkách, ale upozorňují na ně také sami občané s požadavkem řešení. Počet parkovacích míst je omezen. Budování dalších je vždy na úkor zeleně, chodníků, což by se také nesetkávalo s pochopením všech.

Autor: Milan Haluška | Vydáno: 5.1.2017