Karviná si připomněla 70 let od konce druhé světové války bohatým programem

Píše se 3. květen 1945 a do Karviné brzy ráno vstupují rudoarmějci, kteří město osvobozují od řádění nacistů. Ti během 2. světové války napáchali nemalé škody. Od této události uplynulo již 70 let, a tak byl na neděli připraven bohatý program s pietním aktem.

Nedělní program byl dopoledne zahájen na zámku Fryštát. Město zde ocenilo přímé účastníky bojů na straně Rudé armády i západních spojenců.

Ocenění si osobně převzal jediný z účasníků, devadesátiletý Florian Strzelec. Mezi žijícími byl dále oceněn Josef Tomica, který je momentálně hospitalizován v nemocnici. In memoriam pak byli oceněni Erich Pollok, Josef Ščerba, MUDr. Waclaw Olszak (poslední předválečný starosta Karviné, který zemřel po výslechu v září 1939), Karel Brodský a Michal Pilipčinec.

Spolubojovníky Rudé armády ocenil odpoledne v obřadní síni Městského domu kultury také ruský generální konzul Andrej Jevgenjevič Šaraškin. Ten oceněným veteránům popřál hodně zdraví a poděkoval jim za jejich zásluhy. „Musíme vždy pamatovat, že veteráni jsou to nejdražší, co máme. Byli to lidé, kteří byli připraveni pro smrt. Medaile jsou poděkováním našeho státu,“ doplnil.

Medaile z rukou ruského konzula převzali Božena Sucháčková, Antonín Horák, Jan Ihnatík a František Šopa.

Tradiční pietní akt u Památníku Osvobození v Karviné-Novém Městě proběhl úderem 15. hodiny a nenechaly si jej ujít desítky lidí. Pamětní věnce položili zástupci města, zástupci ruského konzulátu, karvinští zastupitelé a další lidé. V rámci pietního aktu vystoupil Permoník s Májovákem. Oba soubory měly o hodinu později zhruba dvouhodinový slavnostní koncert v Městském domě kultury, kterým byly letošní oslavy ukončeny.

Osobně si ocenění na zámku převzal jediný účastník, devadesátiletý Florian Strzelec (na prvním a druhém snímku)

Ruský konzulát ocenil své veterány v obřadní sini Městského domu kultury

U Památníku Osvobození proběhl pietní akt, který si nenechaly ujít desítky lidí

Celý program v rámci oslav k 70. výročí osvobození města ukončil slavnostní koncert Májováku a Permoníku

Připomenutí historie

Osvobozovací boje na celém Karvinsku byly součástí ostravské operace. Tato operace sledovala dobytí ostravského prostoru obchvatem tak, aby nebyl poškozen ostravský těžký průmysl. Proběhla ve třech etapách od 10. března do 4. května 1945. Ostravsko a Karvinsko osvobozovala vojska 4. ukrajinského frontu generála Jeremenka, bojů se aktivně účastnily také svazky 1. čs. armádního sboru v SSSR, 1. čs. samostatná tanková brigáda v SSSR a 1. čs. smíšená letecká divize v SSSR, která působila v rámci sovětské 8. letecké armády generála Ždanova.

Od konce března 1945 stála frontová linie v blízkosti obcí Prstná a Petrovice. Nacisté zvolili možnost rychlého ústupu a likvidovali náložemi železniční trať v úseku Petrovice-Karviná a Petrovice-Bohumín, podminovali mosty a přístupové cesty. Před svým ústupem svedli boje před Prstnou, Marklovicemi a Zebrzydowicemi, kde chtěli zdržet sovětská vojska do doby, dokud se jejich hlavním silám nepodaří únik. Strategicky důležitá místa nacisté opevnili zákopy. Zvýšená letecká a dělostřelecká činnost sovětských vojsk byla přípravou na útok. Nacisté už neměli dostatek děl, proto se snažili oklamat sovětské velení tím, že vždy stříleli několik ran a přemisťovali děla na jiná místa.

V noci z 30. dubna na 1. května 1945 nacistická vojska ustoupila a při ústupu všechny přístupové cesty a mosty zničila. Od 1. května 1945 stříleli Rusové z marklovických polí a nacististé jim odpovídali z úkrytů mezi domy v Hranicích a v kolonii Vagónka u Jäcklových závodů, bojovalo se i ve Fryštátě. Teprve 2. května kolem 22. hodiny začali Němci ustupovat z posledních pozic směrem ke Karviné. Obce Karviná a Louky byly osvobozeny bez většího odporu, brzy ráno 3. května 1945 zavlály na některých domech ve městě prapory. Karviná byla osvobozena.

Válka způsobila obyvatelům Karvinska i samotné Karviné útrapy i škody. Při osvobozovacích bojích a bombardování území dnešního města zahynulo přímo 46 civilistů a 57 sovětských vojáků. Z koncentračních táborů se nevrátilo nejméně 540 Karviňanů.

Autor: Milan Haluška | Vydáno: 4.5.2015