Z Vagónky vyroste průmyslová zóna

Evropskou dotaci na přeměnu dnes nevyužívané plochy po bývalé karvinské vyloučené lokalitě zvané Vagónka v malou průmyslovou zónu přiznala Regionální rada Moravskoslezsko městu. „S pracemi bychom tedy mohli začít na jaře příštího roku a po vybudování infrastruktury budeme plochy nabízet podnikatelům,“ upřesnil primátor Tomáš Hanzel. Město Karviná se rozhodlo nejproblémovější vyloučenou lokalitu ve městě – tzv. Vagónku při příjezdu od Petrovic – zbourat vloni v létě. Oblast byla vždy dle územního plánu určena k podnikání, ale stály tam bytové domy, kde bydlely problémové rodiny. Vloni město rodiny přestěhovalo a v srpnu začaly demolice, nyní zbývá zbourat poslední dům. Město požádalo o evropskou dotaci na regeneraci území v novou průmyslovou zónu. Karvinští zastupitelé posvětili v květnu 2011 plán města na přeměnu  Vagónky zpět na průmyslovou zónu pro malé podnikání a služby, takto je totiž oblast zanesena v územním plánu města a bydlení tam mělo výjimku. Posledních několik desetiletí to byla lokalita velmi problémová a bydlelo tam vždy nejméně 150-200 nepřizpůsobivých občanů. Přes časté kontroly v rámci akcí nulové tolerance k nepřizpůsobivým nebylo možné oblast uhlídat, byly tam hygienické problémy, záškoláctví dětí, lidé v okolí byli obtěžováni hlukem, v okolí domů byl stále nepořádek a černé skládky.