V městských částech Doly a Darkov zanikly některé ulice

Ulice, kde není žádná zástavba a které již fakticky neexistují, zrušilo zastupitelstvo města. Jde celkem o 5 ulic v městské části Doly a devět v Darkově. Ulice jsou už léta pusté, neobydlené, bez adresních míst a některé dokonce zalila vodní plocha Darkovského moře. Jsou to všechno ulice v poddolovaných územích, prošly už rekultivací.

V Dolech byly zrušeny ulice Bílá osada, Borovcova, Marxova, Na Hlinkách a U Míru. V Darkově v části Lázně Darkov pak byly zrušeny ulice Čelakovského, Fügnerova, Hálkova, Jungmannova, Myslbekova, Parcelní, Sukova, Šafaříkova a Ressslova.

Nové ulice naopak vznikají jinde

Vznikají postupně v městských částech Mizerov, Hranice a Ráj, a to v místech, kde se staví rodinné domky. Ulice jsou na rozdíl od většiny výše uvedených pojmenovávány spíše s ohledem na polohu a směr i jinak neutrálně – Květná a podobně Nových ulic je už více než deset.  Poslední dvě nové mizerovské ulice pojmenovalo zastupitelstvo letos v září – K Lípě a Na Pěšině.

FOTO: Městská část Darkov | Milan Haluška