Technické služby lidem po desáté svezou bioodpad, od května i z některých sídlišť

V pondělí 9. března v Karviné již desátým rokem začíná svoz biologicky rozložitelného odpadu od rodinných domů. Technické služby budou bioodpad svážet tradičně dle harmonogramu a od května navíc přibudou nádoby na tento odpad na vybraných sídlištích.

Vždy se jezdí po ulicích – v pondělí 9. března se začíná centrálním Fryštátem, každá městská část má svoz minimálně 1x týdně. Lidé tomu mohou například přizpůsobit sekání trávy. Svážet se bude až do prosince, poté během ledna opět hlavně stromky.

„Od počátku byly všechny služby s tím spojené zdarma, lidé neplatili a neplatí ani za přistavení speciálních kontejnerů – možné jsou až 3 nádoby na jeden rodinný dům a přistaví je na požádání Technické služby. Velké nádoby na bioodpad na sídlištích budou novinkou a budeme je rozmisťovat postupně v měsíci květnu,“ doplnila mluvčí města Šárka Swiderová.

Ročně svoz bioodpadu přišel vždy Karvinou asi na 2 milióny korun, náklady budou letos jen lehce vyšší spolu s novinkami. Vloni město do kompostárny odvezlo 1860 tun bioodpadu (7 tun z toho bylo stromků po Vánocích roku 2013, svoz v lednu 2014).

Harmonogram svozu bioodpadu

Autor: Milan Haluška | Vydáno: 4.3.2015