S uzavřenou cyklostezkou si cyklisté ani chodci hlavu nelámou, cestu si zkracují přes koleje

„Proč bych měl využít objížďky, když můžu přejít přes koleje a pokračovat dál“ – asi podobným heslem se řídí někteří cyklisté i chodci, kteří ignorují zákaz vjezdu na krátký, z důvodu oprav železničního mostu uzavřený úsek cyklostezky podél Olše.

Město v prosinci loňského roku uzavřelo na 1 rok úsek cyklostezky od silničního mostu na Ostravu až po most Sokolovských hrdinů. Mezi těmito mosty se totiž nachází ještě most železniční, který se kompletně opravuje a není tak bezpečné ani možné pod ním cyklostezkou projíždět. Uzavřené úseky jsou v obou směrech přehledně značeny jak značkami zákazu vstupu a vjezdu, tak určenými objížďkami, navíc ještě nechybí ani betonové zábrany.

Cyklisté i chodci si ovšem našli poněkud nebezpečný a protizákonný způsob, jak objížďky obejít. Betonové zábrany objedou, dojedou až k opravovanému železničnímu mostu a kolem něj pak pokračují dál v cestě. Nejen že tím projdou samotnou stavbou, kde je vstup zakázán a hrozí nebezpečí úrazu, ale hlavně riskují své zdraví přecházením přes kolejiště. Nad chováním takových lidí kroutí hlavou nejen Drážní inspekce.

„Chování těchto lidí rozhodně není v pořádku a zřejmě si ani neuvědomují, k jaké tragédii by mohlo dojít. Maximální rychlost vlaků v České republice je 160 km/h, což je vyšší rychlost, než je povolena na českých dálnicích, přesto lidé neustále riskují a přes koleje, na rozdíl od dálnic, přecházejí. Přitom opomíjí podstatný fakt, že vlak na páru metrech nezastaví a ač strojvedoucí může překážku vidět na stovky metrů, tak brzdná dráha vlaku může být až jeden kilometr,“ říká náměstek generálního inspektora Drážní inspekce Jan Kučera.

Hrozí vysoké pokuty

Takové porušení zákona může být postihnuto ve správním řízení, které vede Drážní úřad, a dotyčnému může být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč. Na dodržování zákazu vjezdu proto budou v rámci namátkových kontrol dohlížet strážníci městské policie, což pro hříšníky znamená jediné – účast ve správním řízení a s tím spojená cesta na Drážní úřad a poplatek za správní řízení.

„Byť je situace na cyklostezce pro provoz cyklistů a chodců poněkud komplikující, nabádáme všechny, aby zákaz vstupu do vymezeného prostoru dodržovali. Nejde jen o možnou pokutu, kterou by za porušení zákazu obdrželi, ale především o zdraví či život, kdy by si vstupem na staveniště mohli přivodit vážnou újmu,“ doplňuje zástupce ředitele karvinské městské policie Václav Ožana.

Autor: Milan Haluška | Vydáno: 19.4.2016