Rada Karviné souhlasí s těžbou pod další lokalitou, splnit se musí několik podmínek

Karvinská městská rada vydala ve středu souhlasné stanovisko k dokumentaci EIA, kterou předložila černouhlená společnost OKD k rozšíření těžby pod městskou částí Staré Město. Souhlas je však podmíněn požadavky, které společnost musí splnit.

Město chce například záruku četnějších měření vlivů těžby na povrch, další záruky ochrany pozemků a některých staveb na nich. Jde například o památky nejen ve Fryštátě, kam by některé vlivy mohly sahat, ale i přímo ve Starém Městě, o cyklotrasu podél Olše nebo přivaděč pitné vody.

„Zásadní podmínkou je také to, aby se těžaři dohodli s každým majitelem nemovitosti v zájmové zóně Starého Města,“ doplnil radní Dalibor Závacký.

Dokumentace EIA hodnotí vlivy na životní prostředí u plánováného záměru rozšířit těžbu, která by pod Starým Městem mohla být zahájena nejdříve v roce 2016. Současná EIA je omezená časově do roku 2023 a územně také.

„A je to přesně tak, jak jsme chtěli. Zájmové území Starého Města je výrazně menší, především nebude zasažena průmyslová zóna Nové Pole ani přírodní soustava Natura a plánované poklesy by také měly zasáhnout menší území,“ říká Závacký.

Město zhruba před dvěma lety poslalo proces EIA do velkého zkoumání. Tehdy zhodnotilo dokumentaci jako nedostatečnou především co do konkretizace vlivu těžby, ochrany přírody a krajiny. OKD ohlásilo novou těžbu na mnohem větším území na podzim 2011, tehdy už město jasně maximalistickou variantu odmítlo (záměr byl i pro městské části Ráj nebo Darkov) a s výhradami připustilo těžbu pod rezidenční částí Starého Města (s vynecháním průmyslové zóny Nové Pole).

„Pro nás je důležité zachování pracovních míst pro havíře v OKD co nejdéle. Jen v Karviné vynakládá OKD na mzdy ročně miliardu korun a lidé tady ty peníze utrácejí, na příjmech z hornictví jsou závislé další profese,“ připomněl primátor Tomáš Hanzel s tím, že do budoucna se s dalším omezením těžby počítat musí a město právě proto připravuje spolu s krajem další možnosti práce včetně nové průmyslové zóny Nad Barborou.

Autor: Milan Haluška | Foto: OKD, a.s. | Vydáno: 18.9.2014