Pro děti s autismem byla v Karviné otevřena speciální třída

Celkem pět dětí s poruchou autistického spektra již navštěvuje speciální třídu, kterou začátkem září otevřeli v mateřské škole Klíček v Karviné-Hranicích. Třída je určena pro děti od tří do šesti, případně sedmi let. S dětmi pracují dva speciální pedagogové, kteří mají kromě vysokoškolského vzdělání také absolvovány kurzy pro výchovu a vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra. Ve třídě pak pracuje i jeden asistent pedagoga. Speciální třídu může navštěvovat maximálně šest dětí. V současné době ji navštěvují děti s nízkofunkčním i vysokofunkčním autismem, buď dětským nebo atypickým.

„Momentálně se nám uvolnilo jedno místo, takže máme pět dětí, s tím, že nové dítko by mělo nastoupit v průběhu měsíce října,“ dodala ředitelka MŠ Klíček Eva Daňková.

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje, kdy dítě důsledkem této poruchy nerozumí dobře tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je postižen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Je nutné, aby při výchově a vzdělávání dětí s autismem byl speciálně upravený režim dne, který by respektoval zvláštnosti vyplývající z této poruchy. Vzdělávání proto vychází ze zásad Strukturovaného učení, které je založeno na třech hlavních pilířích, a to vizualizace, strukturalizace a individualizace.

„Dětem s touto poruchou musí být jasné, co je během dne čeká. Jakákoliv překvapení je mohou vykolejit. U dítěte se tak může projevit vztek, agrese nebo pláč. Celý den v mateřské škole je předem promyšlený a sestavený. Děti se orientují prostřednictvím sestaveného denního režimu a transportních karet. V průběhu dne se střídá hra, práce ve speciálních boxech (určených pro samostatnou činnost dětí) a individuální péče ve speciálně pedagogické učebně. Součástí jsou samozřejmě obdobné aktivity, jako v běžné mateřské škole,“ dodala Eva Daňková.

Pro děti je vypracován Školní vzdělávací program, který je upraven pro děti s poruchou autistického spektra. Kromě klasické činnosti jako v běžných mateřských školách, je doplněn o speciálně pedagogickou péči a netradiční terapeutické techniky, jako je canisterapie, hippoterapie a návštěvy solné jeskyně.

„Pro každé dítě jsou na začátku školního roku sestaveny ve spolupráci s rodiči edukačně-hodnotící profily a individuálně vzdělávací plán, který je ušitý každému dítěti na míru dle jeho individuálních potřeb. Úzce spolupracujeme se speciálně pedagogickým centrem v Ostravě-Zábřehu. Pokud má rodič podezření, že jeho dítě má autismus, je potřeba navštívit dětského psychologa nebo pedopsychiatra. Ten dítě vyšetří a stanoví diagnózu. V okamžiku, kdy je diagnóza potvrzena, může začít proces přijetí do MŠ, kdy se rodiče dostaví k nám a vyřídí se vše potřebné. Ve třídě je v komunikaci využíván obrázkový systém a také znak do řeči,“ uzavřela Daňková.

FOTO: Nová třída | MŠ Klíček