Připomeneme si 68 let osvobození města

Slavnostním pietním aktem si v Karviné v pátek 3. května připomeneme u památníku naproti kulturnímu domu již 68. výročí osvobození města. Osvobozovací boje na celém Karvinsku byly součástí ostravské operace. Tato operace sledovala dobytí ostravského prostoru obchvatem tak, aby nebyl poškozen ostravský těžký průmysl. Proběhla ve třech etapách, a to od 10. března do 4. května 1945. Ostravsko a Karvinsko osvobozovala vojska 4. ukrajinského frontu generála Jeremenka, bojů se aktivně zúčastnily také svazky 1. čs. armádního sboru v SSSR, 1. čs. samostatná tanková brigáda v SSSR a 1. čs. smíšená letecká divize v SSSR, která působila v rámci sovětské 8. letecké armády generála Ždanova.

Od konce března 1945 stála frontová linie v blízkosti obcí Prstná a Petrovice. Nacisté zvolili možnost rychlého ústupu a likvidovali náložemi železniční trať v úseku Petrovice-Karviná a Petrovice-Bohumín, podminovali mosty a přístupové cesty. Před svým ústupem svedli boje před Prstnou, Marklovicemi a Zebrzydowicemi, kde chtěli zdržet sovětská vojska do doby, dokud se jejich hlavním silám nepodaří únik.

Strategicky důležitá místa nacisté opevnili zákopy. Zvýšená letecká a dělostřelecká činnost sovětských vojsk byla přípravou na útok. Nacisté už neměli dostatek děl, proto se snažili oklamat sovětské velení tím, že vždy stříleli několik ran a přemisťovali děla na jiná místa.

V noci z 30. dubna na 1. května 1945 nacistická vojska ustoupila a při ústupu všechny přístupové cesty a mosty zničila. Od 1. května 1945 stříleli Rusové z marklovických polí a nacisté jim odpovídali z úkrytů mezi domy v Hranicích a v kolonii Vagónka u Jäcklových závodů, bojovalo se i ve Fryštátě. Teprve 2. května kolem 22. hodiny začali Němci ustupovat z posledních pozic směrem ke Karviné. Obce Karviná a Louky byly osvobozeny bez většího odporu, brzy ráno 3. května 1945 zavlály na některých domech ve městě prapory. Karviná byla osvobozena.

Válka způsobila obyvatelům Karvinska i samotné Karviné útrapy i škody. Při osvobozovacích bojích a bombardování území dnešního města zahynulo přímo 46 civilistů a 57 sovětských vojáků. Z koncentračních táborů se nevrátilo nejméně 540 Karviňanů.

Pietní akt se uskuteční v pátek 3. května od 15 hodin u Památníku osvobození naproti kulturního domu v Karviné – Novém Městě.

FOTO: Loňské pokládání věnců | Milan Haluška