Nové odsiřovací linky teplárny za téměř půl miliardy korun pomohou ovzduší ve městě

Na třech kotlích karvinské teplárny uvedla společnost Veolia do provozu nové odsiřovací linky. Díky tomu se každoročně sníží množství vypouštěných oxidů síry, a to až o 546 tun.

Teplárna Karviná má více než sedmdesátiletou historii a dodává teplo a elektrickou energii především pro obyvatele Karviné a Havířova.

Cílem projektu odsíření je zlepšení životního prostředí na Karvinsku, a to snížením emisí oxidů síry vypouštěných do ovzduší z kotlů K2 až K4 karvinské teplárny. V rámci projektu byla za stávajícími tkaninovými filtry instalována nová polosuchá vápenná odsiřovací technologie.

Její výstavba byla zahájena v červnu 2013 a odsiřovací jednotka byla úspěšně uvedena do zkušebního provozu na konci minulého roku při splnění nejpřísnějších emisních limitů platných v Evropské unii. Technologie vyšla na téměř půl miliardy korun, pomohla Evropská unie, a to částkou 150 miliónů.

„Každá taková investice má smysl a je dobrá, zlepší-li životní prostředí ve městě, ceníme si toho“ chválí náměstek primátora Karviné Miroslav Hajdušík.

Autor: Milan Haluška | Vydáno: 13.5.2015