Největší nedostatky odhalilo město na Předvoji, ubytovně hrozí zavření

V tomto týdnu město dokončí kontroly všech patnácti ubytoven na svém území. Podle primátora Tomáše Hanzla jsou největší problémy na ubytovně Předvoj v Novém-Městě, kde vlastník kontrole nepředložil stavební dokumentaci a ubytovna by tedy mohla být brána jako objekt k bydlení, který nebyl zkolaudován. Důkladné kontroly zahájili úředníci v září, ve městě je asi 2100 míst v ubytovnách všech typů, a to včetně studentských kolejí nebo azylových domů. Problémové ubytovny jsou dvě nebo tři. Všechny ubytovávají mimo jiné sociálně slabé a dostávají na ně státní příspěvky.

„Problémy byly tam, kde se to očekávalo, a to v ubytovnách pro sociálně slabé. Ty jsou tak dvě, jinak koleje nebo azylové domy či ubytovny pro dělníky byly celkem v pořádku. Naši úředníci kontrolovali stavební stav objektů, dokumentaci, kapacity a kolaudační rozhodnutí. Hygiena pak podmínky k bydlení a hasiči třeba únikové cesty a protipožární ochranu obecně. U Předvoje vlastník nebyl schopen předložit kontrole řádnou stavební dokumentaci, stavební povolení a kolaudační rozhodnutí. Pokud to neudělá, musí stavební úřad zahájit správní řízení o odstranění stavby, což může v konečné fázi vést i k zavření ubytovny. Upřímně řečeno, kdybychom ty problémové ubytovny mohli zavřít, uděláme to hned,“ řekl primátor Hanzel s tím, že pro úředníky je partnerem výhradně majitel objektu, nikoli ten, komu majitel mohl svěřit správu objektu.

Další konkrétní detaily zjištění úřad sám sdělovat nemůže, ale v některých ubytovnách jsou špatné hygienické podmínky a nedůstojné podmínky k bydlení, kdy místnosti byly přeplněné. Podle primátora kontroly a případné sankce nestačí a musí se změnit legislativa. „My už jsme začali nějaký návrh sami připravovat a po volbách hodláme přes naše poslance tlačit na její rychlou změnu,“ dodal primátor.

Město v rámci nulové tolerance s nepřizpůsobivými má už za 4 roky fungování programu vypracovaný systém kontrol a akcí, posílilo výrazně  dohled nad problémovými lokalitami a dobře spolupracuje se státní policií. „Nám se naštěstí daří mít počty nepřizpůsobivých pod kontrolou a nenarůstají, ale i ti, kteří už tady žijí, dělají slušným lidem problémy a bez změny zákonů pořádek neuděláme,“ uzavřel primátor.

FOTO: Primátor Hanzel před ubytovnou Předvoj | Město Karviná