Ministr školství přijel do Karviné řešit financování nejen místní fakulty

Problematiku financování vysokých škol přijel v úterý odpoledne do Karviné řešit ministr školství Marcel Chládek. Navštívil Obchodně podnikatelskou fakultu, kde se setkal s jejími zástupci.

Fakulta na tom v posledních letech není ekonomicky dobře. Hlavními důvody jsou neustále se snižující počty financovaných studentů a nízký příspěvek na studenta. Pomocí by bylo právě navýšení těchto normativ.

V loňském roce fakulta přišla o 2,5 miliónů korun, v letošním pak o 6,5 miliónů korun s tím, že pokud by bylo zachováno současné financování vysokého školství, škola by v příštím roce přišla o dalších 14,5 miliónů korun.

Obchodně podnikatelská fakulta provedla proces restrukturalizace, což znamená její efektivnější provoz a škola tak chce vychovávat menší počet kvalitnějších absolventů, kteří by našli uplatnění na trhu práce.

Bude se muset propouštět

„V tomto okamžiku to vypadá tak, že budeme muset propustit 21 akademických a 4 neakademické pracovníky. Jsou to však kroky, které nepovedou ke snížení kvality našeho výstupu. Naši zaměstnanci, kteří odcházejí, budou nahrazeni stejně kvalitními zaměstnanci stávajícími,“ říká děkan OPF v Karviné Pavel Tuleja.

Na jednoho studenta je příspěvek 27 tisíc korun, což je podle slov děkana menší částka než dostávají střední školy. Dle jeho slov by bylo ideální navýšit příspěvek na 40 tisíc korun. Pak bude škola moci nabídnout kvalitní výuku a zaplatit kvalitní pedagogy.

Ministr přislíbil pomoc

Podle ministra Chládka je velkým problémem českého nejen vysokého školství fakt, že místo kvality platíme kvantitu. Ministr však má návrh řešení. Nechce snižovat prostředky do oblasti vysokých škol, ale udržet je i při snižování počtu studentů.

„Tím se dostaneme do situace, že v podstatě zvýšíme normativ na počet studentů a škola bude mít možnost kvalitněji učit. V brzké době od toho očekávám zvýšení kvality všech veřejných vysokých škol. Musí se také odrazit uplatnitelnost na trhu práce, k tomu pak musíme přizpůsobit i vzdělání,“ sdělil ministr s tím, že v regionu se musí udržet kvalitní školy a kvalitně vzdělaní lidé.

Další konkrétní jednání by měla proběhnout v Praze, nejspíše v červenci.

Autor: Milan Haluška | Vydáno: 18.6.2014