Městská policie vede děti k morálce přes sport

Lépe se poznat a dbát na tu správnou morálku. Právě to si kladl za cíl pětikolový turnaj v kopané nazvaný Sportem k morálce.

Turnaj, který vyvrcholil v pátek na ZŠ Družba pořádala karvinská městská policie a zahráli si v něm desetičlenná mužstva ze ZŠ Družba, Cihelní, Dělnická, Komenského, ale také děti z dětského domova Srdce.

„Hlavní smyslem turnaje nebyl jen zdravý pohyb žáků v rozpětí 9-14 let, ale především soustředění se na morálku. Dříve si kluci hráli snad na každém sídlišti, tím pádem se dobře znali a rivalita mezi školami byla tak nějak přirozeně normální. Dnes tomu tak bohužel není. Chlapci se neznají a zároveň podléhají špatným vlivům – rozdílné sociální zázemí, různá zdánlivá prestiž jednotlivých základních škol a další,“ říká manažer prevence kriminality městské policie Karviná Petr Slezák.

V turnaji nakonec zvítězili žáci ze ZŠ Družba, stříbrná byla ZŠ Dělnická, bronzová pak ZŠ Cihelní. Čtvrté místo potěšilo žáky ze ZŠ Komenského a poslední skončil tým z dětského domova Srdce.

„Po celý pětikolový turnaj nedošlo k žádným excesům vybočujícím z rámce normálního přirozeného jednání – koneckonců jedním ze základních pravidel bylo, že v případě nesportovního či hrubého jednání na hřišti, ale i mimo něj, bude hráč vyloučen z další hry i za cenu, že by turnaj měl dohrát jen jeden hráč,“ doplnil Slezák s tím, že se tak nestalo a hráče nebylo nutno postihovat více než na úroveň žluté karty.

Poháry, certifikáty a medaile osobně předával ředitel městské policie Petr Bičej.

Autor: Milan Haluška | Vydáno: 14.9.2015