Město připravuje nové kalendárium, zapojí se i organizace

Nové Kalendárium připravuje v těchto dnech karvinský magistrát. Kalendárium obsahuje přehled sportovních a kulturních akcí, které pořádá město, ale také jiné organizace. Na tomto tištěném materiálu se tudíž mohou nově organizace podílet, stačí jen zaslat informace o názvu akce, datu konání, hodinu, popis, kontakt na pořadatele či adresu a uvedení vstupného na danou akci. U popisu akce uveďte vždy konkrétní vymezení, zda se jedná o turnaj, závody nebo přebory; městské, celorepublikové nebo mezinárodní; o jaký sport nebo druh kulturní akce se jedná, jako např. pohádkové představení, komedie, estráda, beseda, výstava (její zaměření), běh, atletika, druh koncertu apod. V případě, že Vaše podklady budou neúplné, nemusí být Vaše akce zahrnuta do uvedeného materiálu. Poskytnutí kompletních zajistí lepší přehlednost konečnému uživateli.

Podklay lze poslat i na e-mail adresu: hana.kohutova@karvina.cz, a to nejpozději do konce listopadu 2012.