Lidé si prohlédli veřejnosti běžně nepřístupnou čističku odpadních vod

V rámci Světového dne vody otevřely Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava v sobotu veřejnosti své provozy. Lidé si pod odborným výkladem prohlédli místa, kam se běžně nedostanou. Seznámili se například s čističkou odpadních vod v Karviné.

Prohlídky probíhaly po skupinkách s maximálním počtem 30 osob od 8:00 do 13:00 hodin v areálu čističky odpadních vod, která se nachází v ul. Olšiny v karvinské městské části Staré Město.

Původní mechanicko-biologická čistírna odpadních vod v Karviné byla uvedena do provozu v roce 1961, ale postupem času kapacitně nestačila. Koncem 80. let počítaly Ostravsko-karvinské doly s dalším rozmachem uhlí a potřebovaly novou čistírnu, z plánů však sešlo a Severomoravské vodovody a kanalizace nechaly vystavět novou čistírnu až v roce 1998.

Odpadní vody do čističky putují jednotnou kanalizací z městských částí Fryštát, Ráj, Nové Město, Mizerov, Hranice, ale připojeny jsou i vody z občanské vybavenosti a místních průmyslových podniků. Karvinská čistička přijímá odpadní vodu od 60 000 lidí, její kapacita je pak 80 000. Odpadní voda musí v čističce projít několika procesy, teprve pak chemicky vyčištěná putuje do koryta řeky Olše, přičemž výrazně zlepšuje životní prostředí.

Prvním procesem je hrubé předčištění, kdy voda natéká před lapák štěrku a hrubé česle do vstupní čerpací stanice. Ta vodu čerpá do žlabů hrubého čištění a dále ji posílá do provzdušňovaného lapáku písku. Následuje mechanické předčištění, které je zajišťováno dvěma kruhovými usazovacími nádržemi. Surový kal z nich je shromažďován v čerpací stanici a odtud se přepouští do vyhnívacích nádrží. Ve finále probíhá biologické čištění, které se skládá ze tří koridorů.

Celý proces čištění vody si lidé mohli prohlédnout. Na konci prohlídky je ještě zajímaly kanalizační vozy.

Autor: Milan Haluška | Vydáno: 19.3.2016