Karvinští policisté děti pravidelně seznamují s účinky a následky drog

Karvinští policisté pořádají na školách pravidelně své přednášky, na kterých děti informují o nebezpečnosti omamných látek, cigaret či alkoholu. Zjištění policistů však někdy bývá šokující. Zmíněné látky vyzkouší i desetileté děti. Přednášky policisté připravují často v rámci výuky nějakého předmětu nebo s dětmi besedují na žádost škol, které mají podezření u žáků, že s drogami, ať už legálními či nelegálními přišli do styku. „Hovořime o drogách legálních a nelegálních. Samozřejmě, že legální je až od 18let, to se žáci také dozví. Dále hovoříme o škodlivosti na lidský organismus, proč lidé berou drogy, jaké jsou příznaky, popřípadě postihy zhlediska trestního zákoníku. Na toto téma navazujeme převážně na druhém stupni“, říká policejní mluvčí Jaroslav Kus.

Policisté pro žáky připravují i výstavy, například projekt Tvoje správná volba ve Středisku volného času Juventus. Projekt je zaměřen na děti 3-5 tříd a má za úkol zajistit preventivní výchovu žáků v oblasti zákazu užívání návykových látek. „Přes 300 žáků zhlédlo v roce 2010 tuto výstavu, u které je výuka vedena jiným způsobem než ve školních lavicích. Žákům se věnovali po celou hodinu policisté a názorně vysvětlovali škodlivost návykových látek. Tuto interaktivní výstavu budeme i letos v březnu realizovat“, upřesnil mluvčí.

Věková hranice konzumentů drog se povážlivě snížuje. Na besedách jsou někdy zaskočeni i sami policisté. O svých zkušenostech s alkoholem nebo cigaretou často hovoří i teprve desetileté děti, žáci čtvrtých tříd.

„Dětem klademe v rámci besedy otázky, kdo okusil pivo, alkohol, cigarety nebo nelegální drogu. Co se týče piva, vína, tvrdého alkoholu, tak většina dětí se přihlásí. Nemůžeme to brát, že to jsou kuřáci či alkoholici. Děti většinou říkají, že alkohol zkoušejí doma. Co se týče nelegální drogy, tak nehovoří o sobě, ale že už viděli někoho pod vlivem drog nebo viděli injekční stříkačku a podobně“, uzavřel mluvčí.