Karvinské tramvaje svezly milióny cestujících, těžba je pohřbila

Cestující svezly do Ostravy za necelé dvě koruny, křižovaly ulicemi Karviné a byly hojně využívané. Řeč je o tramvajích, po kterých dnes jsou jen vzpomínky. Poslední úzkorozchodná trať byla zrušena přesně před 46 lety a tramvaje tak navždy opustily Karvinou. Jejich slávu si v článku připomeneme.

Hlavní nádraží v Karviné-Dolech

Jak to vše začalo

Píše se rok 1909 a po nejrůznějších přípravách se 6. dubna zprovozňuje úzkorozchodná trať z Ostravy do Karviné. Trasa tehdy začínala na ostravském Antonínově náměstí (dnes Smetanovo) a přes Petřvald a Orlovou vedla až na hlavní nádraží v Karviné. Trať měla svou vlastní elektrocentrálu, která se nacházela v Petřvaldu u dnešní autobusové zastávky Parcelace. V roce 1912 se trať úzkorozchodné dráhy prodloužila z hlavního nádraží v Dolech až po náměstí ve Fryštátu (dnešní Masarykovo náměstí). O rok později pak ještě byla z hlavního nádraží vybudována trať do Bohumína a Orlové.

Tratě stavěly Slezské zemské dráhy a prodloužení z hlavního nádraží na fryštátské náměstí bylo zprovozněno 4. října 1912. V Karviné se nacházely dvě vozovny, a to u bývalého pivovaru a na místě dnešní hasičské zbrojnice na Ostravské ulici ve Fryštátu. V roce 1919 došlo z důvodu přepravy vojska k přetížení elektrocentrály a tramvaje se tak na týden zastavily. O sedm let později pak byl do tramvajové elektrocentrály dodáván proud od Moravskoslezských elektráren. Problémy však nastaly i v období druhé světové války, kdy byla trať značně poškozena a musela se opravit. Byly například zdemolovány mosty přes Stonávku a Olši. Provoz úzkorozchodné tratě byl po opravě znovu obnoven v roce 1945. V té době jezdilo po tratích deset čtyřnápravových motorových vozů, které často nápor cestujících nezvládaly. Proto bylo v roce 1948 do dopravy zařazeno osm nových (a také posledních) moderních vozů z Vagónky Česká Lípa. Tyto vozy byly po zrušení tratě převezeny na Slovensko, kde dodnes jezdí mezi Trenčianskou Teplou a Trenčianskými Teplicemi.

Tramvaje převzal nový dopravce

V roce 1949 trať připadla Dopravnímu podniku města Ostravy a o rok později začala úprava prostoru před karvinským nádražím. Původně dvě samostatná kolejiště dvou samostatných drah byla přestavěna do společné dvojvýhybny, která byla k prozatímnímu užívání dána 27. prosince toho roku. Dne 31. prosince 1950 pak naposledy jezdily tramvajové vlaky na koncovém úseku na dnešní Masarykovo náměstí.

Tramvaj směřující do Bohumína na karvinském náměstí

Další rozšíření tratě

V roce 1952 byla zrušena část tratě vedoucí na náměstí ve Fryštátě a trať byla nově nasměrována po dnešní ulici Karola Sliwky až k budově OÚNZ (dnes VZP). Dne 1. května 1953 pak byla znovu prodloužena až do Stalingradu, dnešního Nového Města. V tomto roce dosáhla úzkorozhodná trať svého maxima. Její délka od Ostravy až po Karvinou činila 25 km, bylo na ni umístěno 31 zastávek a jízdní doba trvala 85 minut. V roce 1955 bylo přepraveno téměř 18 miliónů cestujících.

Slavnostní otevření nového úseku v Novém Městě

Nejen těžba trať doslova likvidovala

Postupné rušení tratě začalo v roce 1959, kdy byl zastaven provoz od dnešního Smetanova náměstí po Hranečník. Trať byla od tohoto roku prakticky denně pod kontrolou, jelikož těžba na ní způsobovala nemalé škody a vše se propadalo. Čekárna zastávky Pivovar se propadla pod úroveň tratě, na kterou museli cestující vycházet po schodech. Vozovna pivovar se propadla o osm metrů a stala se nepoužitelnou.

Dalším problémem byla na počátku 60. let plánována výstavba parovodu a nové silnice, která by spojovala Doly s Fryštátem. To vše stálo úzkorozchodné trati v cestě, a proto bylo v roce 1961 rozhodnuto o její likvidaci. Byl proto zrušen úsek Karviná 1, OÚNZ až Karviná 1, sídliště. O dva dny později pak i trať Karviná 1, OÚNZ až Karviná 2, U haldy. Tímto tramvaj definitivně opustila Fryštát. 17.12.1962 byl zrušen úsek Karviná 2, U haldy a Karviná 2, nádraží. Cestující, kteří jeli z Bohumína nebo Orlové a chtěli se dostat na žel. nádraží, museli proto vystoupit na zastávce U haldy a dojít na nádraží pěšky.

Navyšování tratě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1964 byla zrušena další trať, a to Karviná 2, U haldy – Doubrava. Linka 15 do Bohumína tak opustila Karvinou. O dva roky později byla zrušena i do Doubravy a jezdila jen do Dolní Lutyně. Téhož roku přestala tramvaj jezdit na staré nádraží v Karviné-Dolech (od roku 1963 fungovalo nové dnešní nádraží ve Fryštátě). Linka tak jezdila pouze mezi Hranečníkem a Jindřichovou kolonií. Dne 28. května 1967 pak vyjela souprava na tomto úseku naposledy a  tramvaje tímto dnem navždy opustily Karvinou. Měsíc ještě jezdily mezi Hranečníkem a Petřvaldem, dělnickým domem, poté byl i tento úsek zrušen a linka 11 zanikla.

Pozůstatků tratě je málo

Některé vozy jsou dnes v Technickém muzeu v Brně, další byly spáleny. Úzkorozchodnou trať připomíná v Bohumíně od roku 2001 sedmimetrové kolejové pole, které pochází ze 40. let od bývalého mostu přes Olši v Karviné. V samotné Karviné pak mohou lidé spatřit úchyty trolejového vedení, které jsou dodnes na domech na ulici Rudé Armády, Poštovní a také na kostele sv. Marka.

Kolejové pole ze 40. let z Karviné v Bohumíně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úchyty trolejového vedení, dodnes na karvinských domech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudy trať vedla, nyní okraj zalit betonem (ul. Ostravská, naproti hasičské zbrojnice)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karviná-Doly vedle křivého kostela směr Ostrava, kde trať vedla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více o dnešní dopravě v Karviné se dočtete na www.karvinskadoprava.cz 

Vzpomínkové video z jízdy Hranečník -Karviná

Mapa zastávek