Karviná vylepšuje separaci odpadů

Výrazně lepší výsledky má město Karviná v separaci odpadů a dál vylepšuje způsoby jejich třídění i svozu. „Od srpna budeme častěji svážet i běžný komunální odpad z oblastí rodinných domků, a to čtyřikrát do měsíce, dosud to bylo třikrát. Začátkem srpna se budou do domácností na sídlištích opět rozdávat další sady tašek na třídění, až 2000 kusů ve vybraných částech města, 500 pak bude rozdáváno v terénu. Zajistí to společnost EKO-KOM, která takto investuje část výnosů ze svozu určitých druhů odpadů zpět do obcí,“ informoval náměstek primátora Lukáš Raszyk.

Domácnosti dostanou také leták, jak nejlépe třídit a jaké jsou ve městě možnosti. Další firma pro město instaluje od 5. července nádoby na sběr textilu a obuvi. Těchto nádob bude celkem 25 a už  po prvním týdnu bylo svezeno 1,6 tuny textilu. Do konce srpna přibude po městě 300 dalších separačních nádob – po stovce na sklo, papír a plasty.

„Hlavně v posledních dvou letech díky naší osvětě zaměřené nejen na dospělé, ale také děti ve školách. Vylepšujeme svoz odpadů: ve sběrném dvoře technických služeb například lze odložit stavební suť ze soukromé rekonstrukce bytu, lze si tam zajistit zadarmo kontejner pro svoz dopadu z vyklizeného bytu po zemřelém. Jako jedna z mála obcí svážíme bioodpad od rodinných domů. Máme také dobré zkušenosti se sběrem drobného elektroodpadu na 15 místech,“ dodal náměstek Raszyk.

Loni bylo ve městě nově instalováno 170 kontejnerů na sklo, papír a plasty, letos to bude celkem 300 – vždy po stovce na každou komoditu. Meziročně se v Karviné zvýšil podíl tříděného odpadu – proti 165 tunám papíru a 32 tunám plastů vloni v prvním čtvrtletí je tu letos za první kvartál už 178 tun papíru a 58 tun vytříděných plastů. Výrazně méně je odpadu směsného – meziročně pokles za první čtvrtletí o 92 tun. Karviná  byla  mezi třemi nejlepšími městy v kraji za loňský rok v procentním nárůstu separace opadu.