Karviná má schválený rozpočet na příští rok, peníze půjdou na běžný chod i do investic

Rozpočet ve výši 846 miliónů korun schválili karvinští zastupitelé na svém čtvrtečním zasedání. Peníze půjdou v příštím roce opět tam, kde je to potřeba, tedy do běžného chodu města, ale také na zlepšení života ve městě. Výše rozpočtu je stejná jako v letošním roce.

Celkem 134 miliónů korun (zhruba čtvrtina z rozpočtu) půjde na investice, kde se počítá i se zapojením evropských peněz, a to v rámci dotací. Město má na svých účtech rezervy vyšší než 300 miliónů korun a tyto peníze postupně zapojuje především do investic, od roku 2007 si navíc nebere žádné úvěry na krytí svých i Evropskou unií dotovaných investičních akcí.

„Nejvíce peněz jde každoročně do běžného chodu města a opět počítáme s investicemi do zlepšení života ve městě – do úprav sídlišť, budování nových parkovišť nebo oprav komunikací a chodníků. Dokončíme dvě velké akce – úpravy okolí kina Centrum a městský fotbalový stadion. Chtěli jsme oba projekty dokončit letos, ale kvůli špatnému zákonu o veřejných zakázkách jsme museli vybrat nejlevnější zhotovitelské firmy a ty nám neodevzdaly práci včas a v patřičné kvalitě,“ řekl primátor Tomáš Hanzel.

Posílí se údržba a opraví další veřejná prostranství včetně komunikací

Údržba si z letošních pěti miliónů polepší na devět, na zimní údržbu pak půjde 10 miliónů. Dále se počítá s 20 milióny na opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací ve vlastnictví města, další necelé tři milióny budou stát opravy mostů. Na dokončení rozpracovaných úprav sídlištních prostranství jde asi milión korun, více než dva milióny do nových regeneračních projektů v dalších městských částech: Počítá se s posílením investic i do této oblasti v příštích letech.

Čistý vzduch, vzdělání a lepší prostředí pro děti

Děti čekají další ozdravné a vzdělávací programy v hodnotě více než dvou miliónů korun. Patří tam také financování pobytů dětí z karvinských škol v Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě. Prázdninové měsíce pak opět město využije ke každoročním opravám škol, pokladna města na to pamatuje 23 milióny korun.

Lepší podmínky pro strážníky, dopravu, sociální a kulturní organizace

Strážníci mají posílený rozpočet na více než 46 miliónů (letos měli přiděleno 44 mil.). Téměř 31 miliónů korun jde na veřejnou dopravu včetně MHD. Městské sociální služby dostanou necelých 19 miliónů korun. Samotný sociální odbor magistrátu pak počítá například s necelým miliónem podpory klubům seniorů nebo s 1,2 miliónu korun na oblíbenou službu levné taxislužby pro seniory nad 70 let. Na činnost sociálních služeb jiných provozovatelů město myslí 4,6 milióny korun.

Kulturní organizace spravované městem (knihovna a kulturní dům) budou mít jen na svůj provoz více než 36 miliónů, další peníze půjdou z městské kasy na pořádání kulturních akcí. Správa městských sportovišť (STaRS) dostane na provoz 25 miliónů korun. Kulturní akce jiných organizací než města budou podpořeny opět téměř 6 milióny korun z Fondu primátora.

Autor: Milan Haluška | Vydáno: 10.12.2015