Hlavní nádraží v Karviné bude moderní, rekonstrukce v roce 2013

Hlavní nádraží v Karviné čeká rekonstrukce. Správa železniční dopravní cesty totiž připravuje stavbu Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, jejíž součástí je i rekonstrukce železniční stanice Karviná. „V rámci stavby se v železniční stanici Karviná uskuteční rekonstrukce nejen ostrovních nástupišť mezi kolejemi č. 1 a č. 3 a kolejemi č. 2 a č. 4, ale také jejich zastřešení. Výška obou nástupišť bude nově pro pohodlný nástup a výstup cestujících, budou se rekonstruovat hlavní koleje č. 1 a č. 2 a předjízdné koleje č. 3 a č. 4., včetně nového systému odvodnění. Přístup na nástupiště bude zajištěn novým podchodem v místě stávajícího podchodu, který bude opatřen výtahy pro bezbariérový přístup na všechna nástupiště. Současně bude pro cestující zřízen nový informační systém.

Podchod ve stanici Karviná ve směru na Staré Město je prodloužen za hranici drážního svršku tak, aby v budoucnu (po dořešení návazných komunikací pro pěší městem Karviná) mohlo dojít k realizaci výstupní části bez omezení železniční dopravy v rekonstruovaném kolejišti stanice. Vzhledem k rekonstrukci stávajícího podchodu na ostrovní nástupiště, novému zabezpečovacímu zařízení, uložení inženýrských sítí a novému orientačnímu systému bude během stavby zrekonstruováno v nejnutnějším rozsahu i první nástupiště u výpravní budovy. Co se týče časového harmonogramu, v roce 2010 byla zpracovaná dokumentace k územnímu rozhodnutí. V současné době probíhá zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení. Předpoklad dopracování projektu stavby v návaznosti na vydání územního rozhodnutí je únor 2013. Zahájení stavby se předpokládá ke konci roku 2013, dokončení pak v roce 2015“, informovali nás ze SŽDC.