Elektrárna v Dětmarovicích díky modernizaci vypustí do vzduchu méně oxidu dusíku

Více než 400 miliónů korun investovala elektrárna v sousedních Dětmarovicích do zlepšení životního prostředí na Karvinsku. Unikátní modernizace pomůže snížit množství oxidů dusíku vypouštěného do ovzduší přibližně o 50 procent.

Modernizace přinesla další úpravy spalování, které snížily objem vzniklých oxidů dusíku a zbylé oxidy dusíku jsou odstraněny díky katalyzátoru. Vstřikování čpavkové vody do zadní části spalovací komory eliminuje riziko kontaminace popílku zbytky čpavku, což umožní kontinuitu ve využívání popílku jako stavebního materiálu. „V Česku jsme s touto metodou první, ale v zahraničí se už běžně používá,“ dodal výrobní ředitel elektrárny Karel Šponar.

Investice je součástí dlouhodobého plánu Skupiny ČEZ, který minimalizuje dopad provozu elektráren na životní prostředí. „Zároveň díky ní splníme ty nejpřísnější evropské ekologické limity a prodloužíme životnost elektrárny,“ řekl generální ředitel Elektrárny Dětmarovice Vlastimír Kontrik.

Do snížení exhalací oxidů dusíku elektrárna investovala již v 90. letech minulého století, kdy díky technickým opatřením začala spalovat uhlí s použitím minimálního množství spalovacího vzduchu, což přineslo první snížení vzniku oxidů dusíku přímo při hoření.

Elektrárna v Dětmarovicích je jedinou černouhelnou elektrárnou v Česku. Svým instalovaným výkonem 800 MW je pak největší klasickou elektrárnou na území Moravskoslezského kraje i v rámci celé Moravy. Spaluje černé uhlí, ze kterého vyrábí elektřinu a teplo. Ročně dokáže vyrobit okolo 2 500 000 MWh elektrické energie (což je spotřeba více než 700 000 domácností) a cca 800 000 GJ tepla. Teplem elektrárna zásobuje města Bohumín a Orlová. Elektrárna je v rámci Skupiny ČEZ samostatnou akciovou společností.

Autor: Milan Haluška | Vydáno: 13.8.2015