Začíná velké stěhování agend magistrátu, lidem budou proto nedostupné

Už od pondělí 13. ledna začne velké stěhování některých agend karvinského magistrátu do nové budovy v centru města, kde město nechalo zrekonstruovat budovu bývalé banky. Město tak prosí občany o trpělivost.

Stěhování začíná od pondělí 13. ledna, kdy město přesune části odboru správního (živnostenský úřad a přestupkové oddělení), sociálního a odboru ekonomického. Po celý příští týden tedy nebude možné vyřizovat například žádosti o umístění do domovů s pečovatelskou službou, opatrovnické záležitosti nebo jakékoli agendy živností nebo přestupků. Ekonomický odbor včetně agendy poplatků a pohledávek bude mimo provoz od úterý 14. ledna, pokladny pro placení však budou fungovat.

Občanské agendy půjdou jako poslední

Agendy jako matrika, pasy či občanské průkazy v Mírové ulici v Novém Městě budou fungovat až do čtvrtka 23. ledna a od 27. ledna je čeká stěhování jako poslední. Rezervační systém na webu je vypnut od 9. ledna.

„Lidé se mohou na dotazy ptát na ústředním čísle magistrátu 596 387 111. Od úterý 14. ledna bude také v nově zrekonstruované budově bývalé banky zřízeno informační centrum, kde se lidé veškeré informace dozví. Rádi bychom také připomněli, že veškeré sociální peněžité dávky zůstávají pod státem – úřadem práce tam, kde úřad práce sídlí,“ doplnila informace mluvčí města Šárka Swiderová.

Magistrát v nové budově začne od února

Od 3. února 2014 budou lidé vyřizovat všechny své záležitosti pohodlně v jediné karvinské lokalitě a všechna pracoviště budou od sebe maximálně 5 minut chůze. Příslušné odbory se stěhují ze dvou budov státních do jedné vlastní, úřad již tedy nebude muset platit nájemné cizím subjektům a služby pro občany budou soustředěny do jediného místa – do centra Fryštátu.

„Rekonstruovaný objekt bývalé banky je vybaven moderní technikou a pro občany to bude příjemnější a rychlejší,“ dodal tajemník magistrátu Roman Nogol.

FOTO: Stěhování v nové budově | Milan Haluška