Začala desetidenní odstávka teplé vody

Společnost Veolia začala s pravidelnou letní údržbou teplárenského zařízení, které projde na několika místech obnovou. Obyvatelé Karviné proto budou od 13. do 23. července bez teplé vody.

V tomto krátkém období se provádějí potřebné opravy a investice na veškerém teplárenském zařízení v celém řetězci od samotné teplárny, přes soustavu potrubních rozvodů, předávací stanice až po odběrná místa odběratelů.

„V letošním roce mimořádně dochází k plánované výměně části páteřních rozvodů největší dimenze DN 600, kterou v náročných technických a časových podmínkách provádějí zkušení a kvalifikovaní dodavatelé. Jde o úsek na vstupu do města, před areálem HZS a mezi Priorem a křižovatkou u VZP. Dále pak dochází k vyměně primárních rozvodů DN 350 a DN 150 při ulici Borovského. Obnovou prochází také sekundární potrubní rozvody tepla a teplé vody v okruhu předávací stanice PS 635 při ulici Sokolovská,“ říká výkonný ředitel komunikace společnosti Veolia Antonín Balnar.

Realizací výše uvedených akcí při použití nových materiálů zejména na tepelné izolace a dalších prvků dochází zároveň ke zvýšení účinnosti a snížení energetické náročnosti provozovaných a zřízení a udržení co možná nejnižších jednotkových cen tepla pro zákazníky Veolie.

Autor: Milan Haluška | Vydáno: 13.7.2015