Vyhlídka na město z věže kostela ? Už brzy !

Karvinský kostel Povýšení sv. Kříže prochází rekonstrukcí. Jedná se o projekt podpořený dotací z regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Projekt je zaměřen na rekonstrukci významné památky v centru města, která je exponovaným místem pobytu a pohybu návštěvníků. Realizací projektu se zvýší atraktivita městské památkové zóny a kapacita pro volnočasové aktivity. Dojde k dokončení dlouhodobě rozpracované obnovy kostela a jeho okolí, na které Římskokatolická farnost Karviná neměla dostatek prostředků. Úpravy budou směřovat do technického řešení nedostatků, zlepšení vzhledu a přístupu k památce. Kostel a jeho okolí tak budou plnit účelně nejen všechny své stávající funkce, ale nabídnou návštěvníkům důstojné zázemí, včetně další atraktivity v podobě zpřístupnění věže kostela  za účelem vyhlídky na město a okolí, jež doposud ve městě chybí. Oratoř kostela Povýšení sv. Kříže je propojena krytou chodbou s Karvinským empírovým zámkem (spojení těchto dvou kulturních památek v těsné blízkosti je ojedinělým a lákavým cílem pro řadu domácích a zahraničních turistů, jakož i návštěvníků přilehlých lázní).