Velikonoční petiční akce proti těžbě pod Karvinou dopadla nad očekávání

U příležitosti konání velikonočního jarmarku se ve čtvrtek 5. dubna na fryštátském náměstí uskutečnila petiční akce proti rozšíření těžby pod Karvinou. Sesbírány byly stovky podpisů. Reakce byly nad očekávání pozitivní. Přítomné zaskočila snad jen reakce městských strážníků, kteří se rozhodli přítomné členy občanského sdružení „Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem“ z neznámého důvodu legitimovat, a vyvolali tak zájem přihlížejících návštěvníků jarmarku i novinářů. Lidé sami přicházeli k petičnímu stánku, podepisovali petici, diskutovali a ptali se na další informace o plánovaném rozšíření těžby. Někteří dokonce přinášeli již plné petiční archy, které zaplnili podpisy svých přátel a známých. Často se také dotazovali, kam mohou průběžně odevzdávat zaplněné petiční archy. Za tímto účelem bude na webových stránkách www.karvinaciprotitezbe.cz vyvěšen seznam petičních míst. Petici bude možno podepisovat i odevzdávat například v ordinacích lékařů, v kadeřnictvích či restauracích po celé Karviné. Zástupci občanského sdružení také rozdávali pozvánky na první velké setkání občanů, kteří nesouhlasí s plánem OKD na postupnou devastaci města. Schůzka se uskuteční v pátek 13. dubna v Obecním hostinci ve Starém Městě od 17:00 hodin. „Překvapilo mě, jak málo jsou někteří lidé o celé věci informováni. Určitě chceme začít s vysvětlovací kampaní, která by měla veřejnost podrobně seznámit se záměry OKD, jejich důsledky a také s tím, co všechno je možné udělat, abychom těžbě zabránili,“ popsala dojmy z akce Adéla Oklešťková, členka sdružení.