Ve městě v loňském roce přibylo dětí a ubylo rozvodů a sňatků

Novoroční statistika ukázala, že městě v loňském roce narodilo více dětí s trvalým bydlištěm v Karviné než v loňském roce. V něm sice byl celkový počet porodů ve městě nižší – 865 (v roce 2011 – 886 ), z toho ale trvale v Karviné žije s rodiči více dětí než před dvěma lety – 526 ( v roce 2011 to bylo 495 dětí s trvalým bydlištěm v Karviné). V loňském roce svým dětem rodiče nejčastěji dávali jména Tereza a Jakub a jako netradiční jména například Abigail, Aicha nebo Aisha, Kerem, Lilly, Sedrik, Tiara a Zara. V roce 2012 zemřelo 691 lidí trvale žijících v Karviné (668 v roce 2011). Úbytek obyvatel města je opět mírný, způsobuje jej však hlavně stěhování lidí jinam – v loňském roce 1449 lidí, nejen v rámci ČR, ale stěhovali se také do ciziny. V Karviné žije něco málo pod 60 tisíc obyvatel – pod tuto hranici se město dostalo již v roce 2011. Sňatek uzavřelo v loňském roce 456 (v roce 2011 to bylo 502) občanů Karviné , je také méně rozvedených – 320 v roce 2011 a v roce 2012 „jen“ 250.