V podzemí vedle knihovny v centru Karviné opravují středověké sklepení

Dělníci, archeologové i památkáři v těchto dnech pracují na rekonstrukci středověkého sklepení, které se nachází v podzemí vedle knihovny v Karviné-Fryštátě a od roku 1967 je vyhlášeno kulturní památkou. Sklepení se vlivem velké vlhkostí bortí a je třeba jej zachránit.

Zatím není známo, jak je sklepení staré, památkáři ale odhadují 15. či 17. století. Sklepení se totiž nachází v místech, kde kdysi vedle knihovny stál nárožní dům (dnešní vstup do knihovny a parkoviště).

„Dům není zachycen na plánu městské zástavby po požáru v r. 1823 a zanikl tedy někdy před tímto datem, jeho suterénní prostory zůstaly zachovány a byly připojeny ke sklepům dnešní Regionální knihovny. Dobu vzniku by měly upřesnit současné výzkumné práce,“ říká ředitel Národního památkového ústavu v Ostravě Michal Zezula.

Probíhá záchrana této kulturní památky

Středověké sklepení je vlivem zatékání vody a podmáčení ve špatném stavebně technickém stavu a jeho klenba vykazuje statické poruchy. Sanace je tedy nutná s ohledem na zachování těchto historických prostor, které jsou od roku 1967 zapsány ve státním seznamu kulturních památek. Na celou rekonstrukci včetně archeologických prací proto pochopitelně dohlíží Národní památkový ústav.

„Národní památkový ústav zabezpečuje při sanaci suterénních prostor odborný dozor a zároveň zde provádí operativní stavebně-historickou dokumentaci a záchranný archeologický výzkum, jejichž cílem je všestranná dokumentace těchto prostor a záchrana stavebními pracemi ohrožených archeologických nálezů. Provedení těchto prací ukládá zákon o státní památkové péči,“ doplnil Zezula.

Již se objevily první nálezy

Již první zjišťovací sondy ukázaly, že se ve sklepení nachází řada nálezů, jako jsou zlomky keramických nádob, kamnové kachle, železné předměty a další artefakty. Vlhké prostředí přispívá také k zachování nálezů z organických materiálů, tak doufáme, že časové zařazení jednotlivých archeologických a stavebních struktur upřesní dendrochronologie.

Autor: Milan Haluška | Vydáno: 30.6.2017