Slezskému vzdělávacímu centru se daří dobře

Od slavnostního přestřižení pásky a tím také otevření Slezského vzdělávacího centra v Karviné-Fryštátě uplynulo více jak půl roku. Centrum za tak krátkou dobu prošlo mnoha změnami, navázalo spolupráce a drží si kvalitní úroveň vzdělávání.

Slezskému vzdělávacímu centru se podařilo navázat spolupráci vesměs se všemi místními podniky, které na Karvinsku působí. Jde například o firmy z karvinské průmyslové zóny Nové Pole, ale i místní menší firmy.

„Spolupracujeme i s firmami mimo Karvinou, velmi dobrá spolupráce je také s Vysokou školou logistiky z Přerova, se kterou chystáme kurzy pro firmy. Kurzy máme rozděleny do čtyř pilířů jako je soukromý sektor, veřejný sektor, úřady práce a nájem nemovitosti pro výuku,“ říká ředitel Slezského vzdělávacího centra Martin Ferfecki.

Centrum nabízí základní a opakovací školení, školení řidičů, vyhlášek, jeřábníků, lešenářů a všech zákonných školení, která jsou nutná. Tato školení se poté na základě poptávky opakují. „Jsou k dispozici i svařovací kurzy, dále kurzy pro pracovníky v plynárenství, vodárenství. Nabízíme jazykové dovednosti jako je angličtina, italština, němčina a máme poptávku i po polštině,“ pokračuje Ferfecki s tím, že v centru proškolí také IT dovednosti, a to od základů kancelářského balíku Office, až po programy MS Project, ArchiCAD a AutoCAD.

V centru se mimo jiné začíná rozjíždět kurz projektového a procesního řízení dle metody PRINCE2. „Je to de facto kurz, který seznamuje firmy s principem, metodami a procesními modely,“ doplnil Ferfecki s menším výhledem do budoucna. Centrum dle něj směřuje také k jazykovým kurzům a chce jazyky vzdělávat občany města. V říjnu se proto otevře jazykový kurz angličtiny (informace zde).

Centrum nově nabízí kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Dne 11.11.2015 pořádá ve spolupráci s Karlovou univerzitou seminář Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů. Účast je zdarma. Informace na www.vzdelavaci.cz

Autor: Milan Haluška | Vydáno: 22.9.2015